Kárpát-medencei református középiskolák képviselői találkoztak

2013. július 10., szerda

Debrecenben tartották a Kárpát-medencei Református Középiskolák XVIII. Találkozóját július 6. és 10. között.

Az évente más iskola által rendezett találkozónak idén a Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona, valamint Dóczy Gimnáziuma adott otthont. A négynapos esemény a Debreceni Kollégium fennállása 475. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat része volt. Az együttlét kezdetén az előző rendező iskola, a felvidéki Léva városa Czeglédi Péter Református Gimnáziumának küldöttsége ünnepélyesen átadta a debreceni iskoláknak azt a jelképes kopjafát, amelyet a találkozó rendezői egy évig őriznek.

A találkozóra negyven intézmény százhetven tanára és diákja érkezett Magyarországról, Erdélyből, Kárpátaljáról és a Felvidékről. Július 6-án, szombaton este a Kollégium Oratóriumában Vad Zsigmond esperes áhítatával kezdődött a rendezvény. Vasárnap délelőtt a Nagytemplomban úrvacsorai istentiszteleten nyitották meg hivatalosan a találkozót. Ezen az alkalmon dr. Bölcskei Gusztáv püspök szolgált. A gazdag programban a Kollégium, a Dóczy Gimnázium és Debrecen város nevezetességei mellett a nyíregyházi Állatpark, valamint a Hortobágy nevezetességeinek megtekintése is szerepelt. A kirándulások mellett kulturális programok, fürdőlátogatás és beszélgetések segítettek kipihenni az elmúlt tanév fáradalmait, megismerni egymás örömeit és problémáit.

A találkozó július 10-én, közös nyilatkozat kiadásával ért véget. Ebben hangsúlyozzák azt az elvárást, hogy a Kárpát-régió valamennyi állama biztosítsa a keresztyén óvodát és iskolát választó szülők számára az intézmények elérhetőségét. Hálát adnak az elmúlt év eredményeiért, s felsorolják a szerintük megoldásra váró feladatokat: méltányosságot és igazságos elbírálást kérnek a határon túli és a magyarországi oktatási intézmények számára, finanszírozási és szakmai kérdésekben egyaránt.

Az oktatási rendszer átalakításának folyamatáról úgy vélekednek: „Régi jogtalanságot szüntet meg a hit- és erkölcstanoktatás bevezetése az állami iskolákban; kérjük, hogy a finanszírozás területén ne szülessen újabb igazságtalanság. Kiszámíthatóbb lenne a változások iránya, ha a szaktárca átfogó tájékoztatást adna a tanévet előkészítő jogszabályok megalkotásának menetrendjéről. A párbeszéd érdekében kérjük és javasoljuk, hogy az Országos Református Tanáregyesület Közgyűlése és a Magyarországi Református Egyház mielőbb tekintse át, milyen módon szervezhetjük meg azt a szakmai érdekképviseleti testületet, ami a létrejövő Nemzeti Pedagógus Karral stratégiai partneri megállapodást köthet."

„Történelmi örökségünk arra indít bennünket, hogy intézményrendszerünk erősítse belső összetartozását. Megfontolásra ajánljuk a tanulási utak védelmét, a tehetséggondozás hálózatos koordinációját, a határon átnyúló regionális együttműködést, a jó gyakorlatok átvételét, a hit- és erkölcstanoktatás tartalmi rendszerének fokozatos közelítését, az iskolák működésének összehangolását és a keresztyén nevelés tudatosságának erősítését" – áll a huszonöt magyarországi, hat erdélyi, három partiumi, három kárpátaljai, egy felvidéki intézmény és öt református tanügy-irányítási illetve pedagógiai szakmai szolgáltató szervezet által kiadott nyilatkozatban.

Forrás: ttre.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.