Június 19. – presbiteri imanap

2011. június 17., péntek

A Presbiteri Szövetség kiemelten fontosnak ítéli, hogy a presbiterek évente egy alkalommal úgy legyenek együtt, hogy a presbiteri gyűlés legfőbb napirend pontja a közös imádság legyen. Ez a nap idén a mostani vasárnapra esik és az alkalomnak külön jelentőséget ad, hogy ebben az évben kell megtartani a presbiteri választásokat.

Kár, hogy egy kicsit feledésbe ment (pl. Bibliaolvasó Kalauzunk, vagy a Kálvin Kalendárium meg sem emlékezik róla), hogy június 19. a Presbiteri imanap. A Presbiteri Szövetség kiemelten fontosnak ítéli, hogy a presbiterek évente egy alkalommal úgy legyenek együtt, hogy a presbiteri gyűlésnek legfőbb napirend pontja a közös imádság legyen.

Bár szükséges, hogy minden tanácskozásunkat megelőzze a közös ima – mégis, amikor teljes figyelmét arra tudja fordítani a presbitérium és lelkipásztora együtt, hogy
– Mennyei Urát dicsőítse,
– Neki hálát adjon mindenért,
– Neki vallja meg bűneit és mulasztásait,
– Tőle kérjen ezekért bocsánatot,
– és Elé tárja minden kérését gyülekezetével kapcsolatban:
– imádkozzon lelkipásztoráért,
– imádkozzon a betegség, idős kor, vagy az anyagi gondok terhét hordozó egyháztagokért,
– együtt vigye Isten elé azt a világi közösséget, amelybe plántálta az Úr a gyülekezetet (az egyházközséget),
– és együtt könyörögjenek az egész országért, annak békéjéért,
– vezetőiért,
– a föld terméséért, az új kenyérért,
– hogy legyen mindenkinek munkája, tisztes megélhetése,
– hogy köttessenek házasságok, szülessenek gyermekek,
- kérjenek nyitott szívet az Ige befogadására,
– és oltalmat az Egyház ellenségeivel szemben,
akkor ez az imanap mind a presbiterek közti közösségnek, mind az egész gyülekezetnek épülésére és erősödésére szolgál.

Az idei presbiteri imanapnak különös hangsúlyt ad az, hogy ebben az évben kell minden gyülekezetben megtartani a presbiteri választásokat. Kérje el a gyülekezet imádságban, hogy kik legyenek a következő hat évben a gyülekezet őrállói, és kérjük együtt az Urat, hogy tegye alkalmassá a megválasztott presbitereket a szolgálat végzésére.

Kérjük lelkipásztor testvéreinket – és erre a presbiterek időben hívják fel az ô figyelmüket –, hogy ezen a vasárnapon az istentisztelet is váljon a presbiteri imanap részévé. Hordozza imádságban az egész gyülekezet a presbitereit, kérve, hogy tudják betölteni méltóan elhívásukat. Az igehirdetés témája is kapcsolódjon az imanaphoz, akár az imádságot (pl. Fil 4,6), akár a presbiteri szolgálatot (pl. 1Tim 3,1-13), vagy a kegyelmi ajándékokat (pl. 1Kor 12,14-31) választva textusként.

Az imanap kapcsolódhat közvetlenül az istentisztelethez úgy, hogy a presbiterek az istentisztelet után együtt maradnak lelkipásztorukkal imaközösségre, vagy kisebb gyülekezeti közösség
esetén az egész gyülekezet együtt imádkozhat az istentisztelet végén. Ahol ez nem járható, ott jöjjenek össze a presbiterek külön, koradélután imanapi presbiteri gyűlésre.

Ezen az egyik presbiter felolvashatja a Református Bibliaolvasó Kalauz szerinti aznapra kijelölt 72. Zsoltárt, egy másik presbiter javaslatot tehet a közös imádság témáira – például az általunk ajánlott sorrendben –, aztán kezdődhet a közös imádság.

Jó lenne, ha ebben is egység és szép rend uralkodna az egész magyar református egyházban, de ha esetleg már a missziói programban erre a napra más rendezvény kapott helyet, akkor is hangsúlyozottan kérjük, hogy minden gyülekezet keressen egy alkalmas vasárnapot a presbiteri imanap megtartására.

Már most jegyezzük elô, hogy jövôre, 2012-ben június 17-ét választottuk Presbiteri imanapnak.

Megjelent a Presbiteri Szövetség lapjában, a Presbiterben.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.