Jubilál a Theologiai Szemle

2015. május 13., szerda

Kilencvenéves a Theologiai Szemle. Ez alkalomból konferenciát szerveznek a migráció témakörében. Bóna Zoltán református lelkésszel, a folyóirat főszerkesztőjével beszélgettünk.

Honnan hová jutott a Theologiai Szemle az elmúlt évtizedekben?

A Theologiai Szemle egyrészt teológiai szempontból kívánja vizsgálni a világot, másrészt az aktuális teológiai felismerések és kutatások eredményeit igyekszik bemutatni. A folyóiratot 1925-ben Csikesz Sándor debreceni teológiai tanár alapította, aki már akkor felvette a kapcsolatot a soproni evangélikus teológiával. Az első számoktól mind a mai napig ez az egyetlen olyan teológiai szakfolyóirat, amelyben teljes a nyitottság a legszélesebb ökumené iránt. A folyóirat a második világháború kezdetéig folyamatosan megjelent, először havi, majd kéthavi rendszerességgel. A háborús és a háborút követő években gyakorlati nehézségek miatt maradt el a kiadás. 1947–48-ban kezdeményezték az újraindulást, majd politikai okokból 1958-ig nem működhetett a lap. Akkor újjáalakult, és azóta a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa tulajdonaként működik. A Theologiai Szemle célja, hogy az elvi teológiai megfontolásoknak nagy teret adó orgánummá legyen. Olyan folyóirat, amely nemzetközi szinten is reflektál az egyházi élet aktualitásaira, túlmutat az egyházak populáris sajtószolgálatán és közlöny jellegű folyóiratain. Ezt ma tovább szélesítjük azzal, hogy szívesen helyet adunk a teológia segédtudományainak, akár a természet- és társadalomtudományi, vagy éppen interdiszciplináris kutatási eredményeknek.

Az elmúlt években több helyen is megfordultak szerte a Kárpát-medencében. Milyen tapasztalatokat szerzett ezeken a találkozókon a szerkesztőbizottság?

Szükségét érezzük ezeknek a találkozásoknak. A Theologiai Szemle évtizedeken keresztül szinte az egyetlen magyar nyelvű kortárs forrást és megjelenési lehetőséget jelentette a tudományos munka számára. Ez egy ideig fölértékelte a folyóirat szerepét – akár a publikálási lehetőség, akár a forráselérhetőség szempontjából. A rendszerváltozás után lehetőség nyílt a széles körű magyar nyelvű teológiai irodalom megjelentetésére és a külföldi művek lefordítására is. Emiatt azt éreztük, hogy a Theologiai Szemle mintha a kutatási eredmények megjelentetési igénye és az olvasottság vonatkozásában is háttérbe szorulna. Úgy gondoltuk, hogy újra keresni kell a kapcsolatot a lehetséges szerzőkkel és olvasókkal. Olyan műhelyeket, oktatási központokat, teológus közösségeket kerestünk fel határon innen és túl, amelyekről úgy gondoltuk, hogy érdemes felhívni a figyelmüket a Theologiai Szemlére.

Ünnepi konferenciájuk a migrációról szól. Ez most különösen aktuális téma, de lehetett volna más fontos problémakört is választani. Miért éppen erről tanácskoznak?

Az aktuális témák közül kiemelkedik a migráció kérdése. Akár az Európai Unió összefüggésében, akár annak a kényszerített menekültáradatnak és azoknak a menekülttáborokban sínylődőknek az ismeretében, akik a világ igazságtalan és brutális tettei miatt kénytelenek elhagyni otthonukat, és szinte alig van remény sorsuk jobbra fordulására. Emellett nem mehetünk el szó nélkül. Egyébként a témák sorában a környezetvédelem volt a másik gondolatunk, az interkulturalitás pedig a harmadik – de ezek szorosan összefüggő jelenségei és kihívásai a mai világnak.

Migráció a teológia szemével
A konferencián a migráció témáját vizsgálják meg biblika teológiai és történeti aspektusból, áttekintik a migráció ökumenikus és kulturális vonatkozásait, a migráció és a biztonság összefüggéseit, előadás hangzik el a migrációról Brüsszelből nézve, napirenden lesz a mai Magyarország menekültügyi helyzetképe, valamint a migráció megítélése a Magyarországi Református Egyház szempontjából. A konferencia május 22-én délután fél háromkor kezdődik a MEÖT-székházban (Bp. XI. Magyar tudósok körútja 3.). 

T. Németh László

Az interjú megjelent a Reformátusok Lapja 2015. május 17-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.