„Jövevény voltam, és befogadtatok"

2013. január 29., kedd

Mindannyian menekültek vagyunk a világon – ez a vezérgondolata az idei ökumenikus női világimanapnak, amelyet 1870 óta tartanak meg a világban. A hazánkban március elsején immár huszonnyolcadszor megszervezendő alkalom tematikáját, amely a jövevénység és a befogadás témáit járja körül, idén francia nők készítették el – hangzott el az imanapi előkészítő konferencián január 26-án Budapesten.

„A kérdés az, vajon mi mindig befogadjuk-e Krisztust" – ezzel a gondolattal köszöntötte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) főtitkára, Fischl Vilmos az egybegyűlteket a szervezet székházában. „Te mit tennél, ha számkivetett lennél?" – tette fel a kérdést Brebovszkyné Pintér Márta evangélikus lelkész a Mt 15,21–28 alapján tartott nyitó áhítatában, és az alázat szerepét hangsúlyozta a számkivetettek befogadásában. Ebben a befogadásban Krisztussal találkozunk, és felelősségünk, hogy a jövevény is Krisztussal találkozzon bennünk. Az áhítat után a lelkésznő beszámolt az imanapot szervező világközösség legutóbbi New York-i konferenciájáról, ahol új vezetőséget választottak.

A befogadáskor nem csak a menekültekre kell gondolnunk – illetve nem csak azokra, akik fizikailag menekülnek. A lelki otthontalanságnak, a menekülésnek más útjai is vannak, például az alkohol, amelynek rabságából csak Jézus Krisztus szabadíthat ki – erről tett bizonyságot Márkus Gábor és felesége, akik az idén huszonegy éves Tiszta Forrás Alapítványon és a református hajléktalanmisszión keresztül igyekeznek az utcán élőket felkarolni, befogadni.

Nem egyértelmű az sem, hogy valaki nem érzi számkivetettnek magát a saját családjában: Kovács Gézáné Ildikóéknál négy generáció él egy fedél alatt békességben. Mint mondta, ez az izgalmas és nagyszerű állapot igen törékeny, egyedül Isten kegyelme tartja fent. A konferencián bemutatkozott Dani Eszter, a zsinati missziói iroda vezetője, aki a cigányok befogadásáról beszélt a hallgatóságnak.

Az ökumenikus imanapon a téma megjelenítése mellett az azt kidolgozó ország kultúrájába is betekinthetnek a résztvevők – a büféebéden több francia finomságot kóstolhattak meg a résztvevők. Ebéd után keményebb falatok következtek: két afrikai fiatal vallott hányatott életéről, és bemutatkozott a református menekültmisszió is. Megrázó történetek hangzottak el olyan országokból, ahol az embernek az életébe kerülhet a keresztyénsége, és arról, mennyit jelenthet egy látogató, egy alma, egy szeretetgesztus annak, aki a menekülés közben mindent elveszített. A résztvevők megismerkedtek a katolikus Láng Edittel, aki látássérültként végzi missziós szolgálatát a menekültek között, hihetetlen szeretettel és energiával karolva fel őket. Az alkalmon a baptista Salyámosi Éva, a Duna Televízió szerkesztő-rendezője is bemutatkozott, akinek a közelmúltban jelent meg Az ítélet: felmentés című könyve, amelyben megtérésének és első hitbeli lépéseinek történetét írta meg.

Menekülés és befogadás szövevényes története Ruth könyve, erről beszélt P. Tóthné Szakács Zita, a MEÖT Női Bizottságának elnöke záróáhítatában. Kiemelte: nem dőlhetünk hátra elégedetten, ha egyvalakit befogadtunk – a hitünk kötelez, hogy minden ember felé odaforduljunk, rámutatva arra a Krisztusra, aki által Isten befogadott minket örök országába. Ezért különösen fontos, hogy megragadjuk az imádkozás lehetőségét azokért, akik akár életveszélyes fenyegetés, akár önmaguk elől menekülnek. Az imanap segédanyagai a www.meot.hu honlapról tölthetők le.

Bagdán Zsuzsanna

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink