Idén is gazdag programja van egyházunk tudományos testületének, a Doktorok Kollégiumának

2010. január 28., csütörtök

altA Magyarországi Református Egyház tudományos testülete, a Doktorok Kollégiuma (DC) szekcióvezetői január 27-én tartottak megbeszélést a Zsinati Irodán, ahol a 2010. évi terveket határozták meg.

Dr. Fekete Károly professzor, a DC alelnöke igeolvasása és imádsága után Dr. Bölcskei Gusztáv püspök bevezetője következett. Két súlyponti feladatot jelölt meg: a Magyar Tudományos Akadémiával kötött keret-megállapodás tartalmi megtöltése érdekében fontos az együttműködés az MTA területi bizottságaival, ahogyan ez Debrecenben és Miskolcon már gyakorlat. Ugyanakkor a különböző szakterületek egyházi és nem egyházi szakembereinek fokozottabb együttműködését is el kell érni. Ezt egészíti ki az, hogy a DC a Zsinat tanítói munkáját is segíti azzal, hogy a szekciók szakmailag alapos anyagokat készítenek olyan kérdésekről, melyek a közvéleményt foglalkoztatják. Dr. Kádár Zsolt esperes, a DC főtitkára a testület szervezésével, üléseivel, kiadványával, pénzügyi helyzetével összefüggő javaslatokat terjesztett elő. A fiatalabb generáció előtt is nyitott a Doktorok Kollégiuma, ennek jeleként doktorandusz-ülést és ösztöndíjas találkozót szervez tavasszal. Mátraházán egyház-stratégiai kérdésekről tart konferenciát. Európa kulturális  fővárosában, Pécsett egyházzenei találkozót tart. A szlovákiai Hanván, Tompa Mihály református pap-költő szolgálati és végső nyughelyén március 13-án emlékező évközi alkalom lesz „Közösség a hitben, nyelvben, kultúrában” címmel. A dunántúli egyházkerület, illetve a Pápai Teológiai Akadémia ad otthont augusztus 23–27. között a Doktorok Kollégiuma éves tudományos ülésének, ahol a plénumon és a szekciókban fontos előadások hangzanak el. A jelenlevők a főtitkár előterjesztését kiegészítve, központi témákként a következőket javasolják feldolgozásra: az Edinburghban száz éve indult világmissziói konferenciát, a Barmeni Hitvallás teológiai vizsgálatát, továbbá megfontolásokat kérnek a 2017-ig elkészülő új Kárpát-medencei magyar református hitvalláshoz. A Pátens jubileumára tekintettel annak egyháztörténeti és politikatörténeti jelentőségét is fontosnak tartják tudatosítani, s mivel júniusban fog megalakulni Grand Rapidsben/USA az új református világszövetség, a Református Egyházak Világközössége, ennek a jelentős eseménynek a fontosságát, terveit is megbeszélik a DC résztvevői, valamint megemlékeznek az idei Melanchthon-év kapcsán Kálvin és „Németország tanítója” levelezése alapján szellemi kapcsolatukról és helyükről a reformációban. Szó volt az Institutio újra kiadott kötetének a bemutatásáról, amire február 25-én kerül sor. A szekcióelnökök és titkárok sok egyéb hasznos javaslata között a főtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a tudományos testület periodikájába szánt előadásokat március végéig kell felterjeszteni a Főtitkári Hivatalba. (drbl)

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.