„halljátok… az igéket”

2016. május 18., szerda

A Szentlélek kitöltetésének ünnepe alkalmából rendezett bibliaolvasást idén is sokan kísérték figyelemmel a Kálvin téri református templom bejáratánál. A budapesti program orgonakoncerttel folytatódott és ökumenikus istentisztelettel zárult.

Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő szabadtéri bibliaolvasást idén május 16-án hallgathatták meg az érdeklődők a Magyar Bibliatársulat, a Református Közéleti és Kulturális Központ, valamint a Kálvin és a Luther Kiadó jóvoltából. Az esemény 14 órakor vette kezdetét, ekkor Göndöcz Miklós, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány munkatársa köszöntötte a jelenlévőket, majd a felolvasók egymásnak adták át a mikrofont.

A Szentírásból többek között olyan részek hangzottak el, mint a gazdag ifjú története, Pál apostol levele az efézusi gyülekezethez, a Királyok második könyvének negyedik fejezete, Pál levele a kolosséiakhoz, valamint Pál levele a filippiekhez. Utóbbinak a harmadik fejezetéből hangzott el a jól ismert bátorítás is: „mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem”.

A bibliaolvasást Pál Diana orgonaművész, a kelenföldi evangélikus templom kántorának koncertje követte, aki Bach, Telemann és Schnizer műveit eljátszva hangolta rá a közönséget a pünkösdi ökumenikus istentiszteletre. Annak kezdetén Páll László, Kálvin téri református lelkipásztor köszöntötte az egybegyűlteket és bemutatta a szolgálattevőket.

Galsi Árpád, református lelkipásztor, a Kálvin Kiadó igazgatója az Apostolok cselekedeteinek 2. fejezetéből olvasta fel Isten Igéjét: „Amikor pedig eljött a Pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hírtelen hatalmas, szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek.  Majd valamilyen lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak”.

Bácskai Károly evangélikus lelkész, János evangéliumának a 16. fejezetéből idézett: „Az igazság lelke engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek.”. Hozzátette, hogy fejébe újra és újra szöget üt ez az ige, és nem csak Pünkösd jeles napján, hanem úgy általában gondolkodik a Szentlélek Isten munkájáról, szolgálatáról, valamint arról, hogy mit is jelent az embernek, hogyan vezeti az embert, hogyan ébreszti hitre, mi a mondanivalója. Ilyenkor vissza-visszatér ehhez a jánosi mondathoz, ami egyre inkább központi szerepet foglal el gondolataiban, ahogy az évek telnek.

Kránitz Mihály római katolikus pap a Rómabeliekhez írt levél 5. fejezetéből idézett. A hit fontosságáról beszélt, és arról, hogy a hívő embert a türelem jellemzi: „a hit révén megigazodunk, és békére lelünk Istenben. A türelem nem csak egy egyszerű magatartás, belőle leginkább erény fakad, ami azt jelenti, hogy a begyakorolt keresztény életet Krisztus akarata szerint tudjuk majd megvalósítani.”

Az istentisztelet végén Galsi Árpád ismertette a Bibliatársulat által meghirdetett bibliaismereti vetélkedő nyerteseit – Balog Viktória (Kiskunhalas), Ficsor Noémi (Mohács), Náray Bence (Barcs) –, majd Páll László zárszavában arra buzdított mindenkit, hogy vigyék haza a Szentírást a szívükben is, olvassák napról napra, mélyedjenek el az ismeretében.

Mudura Zoltán, fotó: Dimény András

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió