Főjegyzőt választanak Dunamelléken

2015. december 01., kedd

A dunamelléki egyházkerületi választási bizottság közzétette az új lelkészi főjegyző választásának menetrendjét.

Mint arról már korábban beszámoltunk, Simonfi Sándor, a dunamelléki egyházkerület tavaly megválasztott lelkészi főjegyzője idén június 29-én lemondott tisztségéről, feladatait ideiglenesen Hegedűs Béla bács-kiskun megyei esperes vette át. A november 12-i egyházkerületi közgyűlés elfogadta a lemondást, a megüresedett tisztségre új választások kiírását rendelte el.

Az egyházkerületi választási bizottság november 26-i ülésén dolgozta ki a jelöltállítás és a szavazás menetrendjét. Döntésük értelmében 2016. január 31-ig mind a nyolc egyházmegyében meg kell megtartani a jelölő közgyűléseket, az ezeken készült jegyzőkönyveknek február 8-án délig, a jelöltek bemutatkozásának pedig február 15-én délig be kell érkeznie a választási bizottsághoz.

Az egyházkerületi választási bizottság összesíti az egyházmegyénként felterjesztett jelöléseket és mindegyik tisztségre a jelölő közgyűlések szavazatainak összesítése alapján a három legtöbb szavazatot – de a szavazatok legalább 10%-át – megszerző jelöltet ajánlja megválasztásra az egyházközségek presbitériumainak.

A választás február 15. és március 21. között történik, ugyanis a bizottság február 15-én küldi ki a szavazólapokat a presbitériumoknak, melyeket március 21-én délig vissza kell juttatni a bizottsághoz. Az eredményt várhatóan még aznap közzéteszik – derült ki Pintér Gyula bizottsági elnök beszámolójából.

Egyházunk alkotmánya szerint az egyházkerületben egy lelkészi és egy világi főjegyzőt kell választani, akik a püspök, illetve a főgondnok helyettesei. A választójogi törvényünk szerint az adott egyházkerületben szolgáló lelkipásztorok közül az jelölhető lelkészi főjegyzővé, aki legalább 10 évi folyamatos, önálló lelkészi szolgálattal rendelkezik. 

reformatus.hu

Istent keresem

1Móz 32,1–22

„Ments meg engem bátyámnak, Ézsaunak a kezéből,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink