Közösen ünnepelne egyházunk az evangélikusokkal 2017-ben

2011. november 19., szombat

Mint arról már beszámoltunk, a Reformáció 2017-ben esedékes 500 éves évfordulójának megünneplése kapcsán arról döntött a Zsinat, hogy kezdeményezi egy ünnepi, közös zsinati ülés megtartását a Magyarországi Evangélikus Egyházzal.

„A közös tanácskozásoknak az 1700-as és 1800-as években is nagyon jó hagyományai voltak″ – mondta el az ülést követő stúdióbeszélgetésen Márkus Mihály nyugalmazott püspök. Az abbamaradt szokás felelevenítése mindkét egyház számára „nagyon sok pozitívumot, biztatást, ígéretet tartalmazna″, véli a Kálvin Emlékbizottság vezetője.

A Magyar Református Egyház Zsinata 2009-ben megbízta a Zsinat Elnökségét, az pedig a Kálvin Emlékbizottságot kérte fel, hogy kezdje meg az előkészületeket a Reformáció 500. évfordulójának megünneplésére. Az MRE Elnökségi Tanácsa ezzel párhuzamosan felvette a kapcsolatot a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetőivel is. A közös zsinat mellett ünnepi istentisztelet megtartását és egy protestáns egyháztörténeti lexikon megjelentetését is tervezi a két egyház, utóbbiról november 20-án folytatódnak az egyeztetések.

Addig azonban még sok feladat vár a Kálvin Bizottságra. „2013-ban ünnepeljük a Heidelbergi Káté megjelenésének 450 éves évfordulóját, 2014-ben szeretnénk lezárzi a Kálvin-éveket, s a könyvkiadások tervezett sorozatát, 2017-ben pedig a II. Helvét Hitvallás debreceni elfogadásának 450. évfordulójára is emlékezünk″ – számolt be Márkus Mihály a következő évek egyházi eseményeiről.

Feke Gy.

Istent keresem

2Móz 15

„Erőm és énekem az Úr, megszabadított engem” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink