Elkészült Batizi András szobra

2010. október 07., csütörtök

altOktóber 31-én avatják a reformátor mellszobrát, amelyet a napokban vehetett át a Batizi Református Egyházközség elnöksége.

„Két esztendő küzdelmes és fáradságos munkája után Isten kegyelméből megvalósult egyházközségünknek az az álma, amely településünk híres szülöttének, Batizi András reformátornak az emlékét örökíti meg” – fogalmazott a reformátor mellszobrának átvétele alkalmával Király Lajos, a Batizi Református Egyházközség lelkipásztora. Mint elmondta, a mellszobor elkészítésének gondolata még 2008 őszén megfogalmazódott az egyházközség presbitériumában. „A sokáig csak "elfeledett reformátor"-ként emlegetett Batizi András emlékének felidézése már az 1990-es évek végén elkezdődött, amikor a batizi református templomunk belsejének falán, a szószékkel szemben egy emléktáblát helyezett el a gyülekezet” – fejtette ki Király Lajos lelkipásztor, aki a 2004-re elkészített, „A Batizi Református Egyházközség története” című könyvében egy különálló fejezetet szentelt Batizi András hitújító személyiségének, méltatva a reformátor rendkívül termékeny munkásságát. Azóta ez a könyv már a harmadik kiadását is megérte, éppen ebben az esztendőben.

„A Batizi András reformátorunkról elkészített mellszobor felállításával az a célunk, hogy településünk neves szülöttét – akinek ebben az esztendőben ünnepeljük születése félévezredes évfordulóját – felemeljük a történelem sötét homályából és kellő fényt adjunk az ő személyiségének, munkásságának” – fogalmazott Király Lajos lelkész. A Szatmári Református Egyházmegye esperes-helyettese kifejtette, hogy a batizi református hívek a 2008-as esztendő végén határozták el véglegesen azt, hogy Batizi András emlékére szobrot készítenek. A Batizi Református Egyházközség presbitériuma a híveknek ezt az óhaját egy erre vonatkozó presbiteri határozattal is szentesítette. „A presbitérium megbízta a lelkipásztort és a gondnokot, hogy vegye fel a kapcsolatot egy olyan szakemberrel, akivel megformáltatják a reformátor elfeledett alakját, mivel sajnos semmilyen arckép nem maradt fenn a hitújítóról. „Ekkor kerestük fel Erdei Istvánt, a szatmárnémeti Aurel Popp Zene- és Képzőművészeti Líceum tanárát, aki megtervezte Batizi András alakját, ezzel együtt pedig elkészítette a szobor negatívját. Ennek elkészülte után elmentünk megyénk egyik legkiválóbb kőfaragójához, a lázári Kovács Alberthez, aki műgránitból kiöntötte a szobrot, műkőből pedig alapzatot készített” – foglalta össze a batizi reformátusok vezetője a több mint két évig tartó előkészületeket. Batizi András mellszobrának felavatására a Reformáció Emléknapján, október 31-én, vasárnap délután a 3 órától kezdődő istentiszteletet követően kerül sor egy nagyszabású ünnepség keretében.

Ifj. Koszta Endre

forrás: Harangszó/Szatmári Friss Újság

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.