Egyházmegyei választások Királyhágómelléken

2010. szeptember 01., szerda

altAugusztus utolsó péntekén az egyházkerület egyházmegyéiben választó közgyűléseket, illetve egyházkerületi tisztségjelölő gyűléseket tartottak.

Régi és új egyházmegyei vezetők

Régi-új esperest választottak a Bihari Egyházmegye élére a biharpüspöki templomban Mikló Ferenc személyében. A főgondnok Bődi Kálmán lett. A Nagykárolyi Egyházmegye eddigi vezetőit elsöprő többséggel választották újra az előttünk álló hat éves ciklusra. Az esperesi tisztségéért három jelölt méretkezett meg: Nagy Sándor a szavazatok kétharmadát szerezte meg. Itt a főgondnoki tisztséget illetően sem történt változás: továbbra is Geréb Miklós látja el ezt a feladatot. Nem változott a Temesvári Egyházmegye elnöksége sem, ahol Fazakas Csaba esperes és Pataki Károly főgondnok folytathatják a megkezdett munkát. Újraválasztották továbbá Bogdán Zsolt esperest is a Zilahi Egyházmegyében, a főgondnok itt Demjén Attila lett.

Az arad-belvárosi református imateremben megtartott közgyűlésen Módi József lelkipásztort választották az Aradi Református Egyházmegye esperesévé. A főgondnoki tisztségre jelöltek közül Venter Miklós kapta a legtöbb szavazatot. Micskén tartották meg az Érmelléki Református Egyházmegye tisztújító közgyűlését: új esperesnek Rákosi Jenő szentjobbi lelkészt választották. Gellért Gyula bihardiószegi lelkész 16 év után vonult vissza az esperesi tisztségből. Két jelölt visszalépése miatt főgondnoknak egyedüli jelöltként Kürti Lászlót választották meg. A Nagybányai Egyházmegyében Varga Károly koltói lelkipásztor tölti be a következő ciklusban az esperesi, míg Vicsai János a főgondnoki tisztséget. A Szatmári Egyházmegyében Sipos Miklós az egyházi rendelkezések szerint nem vállalhatta tovább az esperességet. A szatmárnémeti Láncos templomban megtartott választói közgyűlésen Kovács Sándor egri lelkipásztort esperessé, Csűry Miklóst pedig főgondnokká választották.

Az elnyert egyházmegyei tisztségek a kétheti óvási időszak lejártával lépnek hatályba.

Összesített egyházkerületi jelölések

Kedden összesítették az egyházkerületi jelölések eredményeit.

A püspöki tisztségre Csűry István jelenlegi püspök 199 jelölést kapott, Csernák Béla 52-t, míg Józsa Ferenc 6-ot. Főgondnoknak dr. Varga Attila 162 jelölést kapott, Kovács Zoltán jelenlegi főgondnok 75- öt és Darabont Sándor 5-öt.

A főjegyzői tisztség tekintetében Forró László előadótanácsost 105-en jelölték, Lukács Józsefet 61-en, Mikló Ferencet 19-en.

Világi főjegyzői tisztségre Török Sándort 79-en jelölték, Tolnay István jelenlegi főjegyzőt 56-an, Székely Csabát 42- en.

A generális direktori javaslatok tekintetében Dénes Istvánra 76-an voksoltak, Pálfi Józsefre 24-en, Süle Zsoltra pedig 20-an.

Az ifjúsági előadó tisztségre Mike Pál 93 jelölést kapott, Ecsedi Árpád 42-őt, Kánya Zsolt 39-et. A katehetikai előadói tisztségre Szilágyi Zoltán 143 jelölést kapott, Herdean Gyöngyi 30-at és Kurta-Tőtös Szabolcs 17-et.

Az egyházkerületben október 22-én választják meg a püspököt és a különböző tisztségviselőket.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.