Egyházi szervezetek Nelson Mandeláról

2013. december 16., hétfő

A Református Egyházak Világközössége és az Egyházak Világtanácsa mély fájdalommal fogadta Nelson Mandela halálának hírét.

Az Egyházak Világtanácsának (EVT) nekrológja

Nelson Mandela, a Dél-afrikai Köztársaság első színes bőrű elnöke, Nobel-békedíjjal jutalmazott apartheidellenes aktivista december 5-én hunyt el. A Mandela és az EVT közötti kapcsolat az apartheid elleni közös küzdelem idejéből ered. Mandela 1990-es szabadon bocsátását követően az EVT Genfi központjába látogatott, majd 1998-ban az Egyházak Világtanácsának Harareben tartott 8. Nagygyűlésén mondott beszédében a megbékélés, a gyógyulás és a megbocsátás iránti elkötelezettségről szólt.

Agnes Abuom, az EVT Központi Bizottságának moderátora Mandelát az igazságosság, béke és méltóság világképének nevezte. Továbbá mély elismerését fejezte ki Mandela ökumenikus mozgalomért tett munkájáért. Mandela öröksége magában foglalja az ellenségeinek való megbocsátás képességét, amely ösztönzőleg hat ránk ebben a világban, ahol mindannyian csak a békére vágyunk, tette hozzá Aboum.

Olav Fykse Tveit, az EVT főtitkára Johannesburgba utazott, hogy részt vegyen a december 9-i megemlékezéseken. Fontosnak tartják, hogy az EVT jelen legyen a Dél-Afrikai Köztársaságban, amikor nemcsak a dél-afrikaiak, hanem az egész világ együtt osztozik a Mandela halála fölött érzett gyászon. Az igazságért, békéért, megbocsátásért és egyenlőségért végzett munkája az egyház jövőjére is ösztönzőleg hat – mondta Tveit.

A Református Egyházak Világközösségének (REV) részvétnyilvánítása

Mély fájdalommal fogadtuk Nelson „Madiba"Mandela halálhírét. Ugyanakkor Isten iránti hála tölti be szívünket azért, hogy megadatott számunkra, hogy 95 évig közöttünk élhetett egy ilyen figyelemre méltó személyiség. A Református Egyházak Világközössége osztozik a család fájdalmában és Dél-Afrikával és emberek millióival együtt gyászolja őt szerte a világon. Hálát adunk Istennek a Nelson „Madiba" Mandela személye által megismert vezetői példáért.

Hálát adunk Istennek az ő prófétai vezetésért és azért a bátor vezetői példáért, melyet általa ismerhettünk meg, azé a vezetőjét, aki leleplezte és harcot indított az apartheid rendszer ördöge ellen, amiért súlyos árat kellett fizetnie. Még az apartheid feletti győzelem küszöbén is könyörületes maradt, és vált kétségtelenül a megbékélés példaképévé, így vezetve Dél-Afrika országát egy új korszakba, ahol szabadság és igazságosság van jelen, ahol Dél-Afrika különböző faji és etnikai csoportjai együtt építhetnek fel egy harmonikus közösséget. Nelson Mandela inspirálóan hatott a világra nézeteivel, életével és példájával, így segítve elő egy megbékélt közösség születését, melyre a világnak nagy szüksége van.

Elnökségének egyetlen ciklusa alatt magasra helyezte a vezetői színvonalat nemcsak Dél-Afrika számára, hanem a teljes kontinens számára, csakúgy, mint az egész világon. Évtizedekre meghatározó hatását, - amelyet már az elnökké választását megelőzően, majd az elnöki posztja betöltése alatt és azt követően is-, nehéz összehasonlítani bármely más vezetőjével is. A REV és annak elődszervezetei örömüket fejezik ki, hogy részesei lehettek a Nelson Mandela börtönből való szabadon bocsátásáért folytatott kampánynak, valamint az apartheid rendszer felszámolásáért tett akcióknak. A Nelson Mandela alapítvány célja, folytatva Nelson Mandela hagyatékát, jó hatással lenni társadalomra. Hiányozni fog ebben az életben, de munkája és annak hatása nem ér véget.

Isten iránti hálával tartozunk életéért, munkájáért és annak hatásáért. Imádságban kérünk erőt és vigasztalást a megözvegyült Mme Graça Machel-nek és a mi szeretett Nelson „Madiba" Mandelánk teljes családjának. A REV vezetősége és tagegyházai nevében részvétünket fejezzük ki az egész családnak és Dél-Afrika nemzetének, gyászolván a szeretett és kiváló vezetőt, kinek hatása az egész világon érezhető. Gyászolván azt a személyt, aki ismerte és megértette, mi is az a szenvedés, aki kiállt a szenvedőkért, aki vezetőként testesítette meg a megbékélt közösség megteremtésében tanúsított önzetlen odaadást.

Szívélyes üdvözlettel,
Rev. Dr. Jerry Pillay Elnök, Rev. Dr. Setri Nyomi Főtitkár

Külügyi Iroda
Fordította: Harda Rita
Források: Wcrc.ch, Oikoumene.org

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.