Egyeztettek a felsőoktatási intézmények vezetői

2013. január 29., kedd

Január 24-én, idén először találkoztak a református felsőoktatási intézmények rektorai, rektor-helyettesei, dékánjai és más vezető munkatársai.

Az ülésen az általános - az intézmények közötti - egyeztetés mellett kiemelt napirendi pontként szerepelt a református felsőoktatási törvény megújítása. A jelenlévők szempontokat és kérdéseket fogalmaztak meg a készülő új református felsőoktatási törvénnyel kapcsolatban. Az intézmények képviselőiből álló munkacsoport szakmai javaslatot készít a felsőoktatási törvény módosítására, amelyet a Zsinat Oktatásügyi és Jogi Bizottsága gondoz tovább és visz majd a Zsinat ülése elé.

Az ülésen szó esett még a hittanár- nevelőtanár-képzés feltételeiről, felépítéséről, amellyel kapcsolatban jelenleg is folynak minisztériumi egyeztetések. Itt is abban állapodtak meg a jelenlévők, hogy közös javaslattal keresik majd meg a Zsinatot, amely testület hivatott a hitéleti képzések tekintetében előírt képzési követelményrendszer megállapítására.

A jelenlévők beszámolót hallhattak a hit- és erkölcstan oktatásra való felkészülés jelen állásáról, illetve a Magyar Akkreditációs Bizottság bennünket érintő fejleményeiről is.

Az ülésen Tarr Zoltán, Zsinati Tanácsos megerősítette, hogy a Zsinat számít a felsőoktatási intézmények munkájára, együttműködésére azokon a területeken, melyek a Zsinat döntése értelmében egyházunk munkájának hangsúlyos területei, így különösen is a Jövőkép Bizottság munkájának támogatása és a cigányok között szolgálat  stratégiájának kidolgozása.

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.