Egyetemes Imahét Palesztina és Izrael békéjéért

2010. április 29., csütörtök

altAz Egyházak Világtanácsa egyetemes imahetet hirdet Palesztina és Izrael békéjéért május 29. és június 4. között.

Jeruzsálemi Ima

május 30-án, vasárnap

A jeruzsálemi egyházak vezetői imádságra hívják a világ egyházait

Hisszük, hogy minden ember Isten képére és hasonlóságára teremtetett, és hogy mindenki a méltóságát a Mindenhatótól kapja. Hisszük, hogy ez a méltóság, amely nekünk adatott, mindnyájunkban egy és ugyanaz. Itt és most ez pedig azt jelenti nekünk, legfőképp ezen a földön, hogy az Isten nem úgy alkotott meg bennünket, hogy viszályba és konfliktusba bonyolódjunk, hanem hogy megismerjük és szeressük egymást, és hogy kölcsönös tiszteletben és megértésben építsük az országot.

Mivel fogytán a reményünk, reménységért kiáltunk. Hiszünk a jó és igazságos Úrban. Hisszük, hogy az Ő jósága végezetül legyőzi a gyűlölet és halál gonoszságát, mely szívósan uralja földünket. Várjuk, hogy az „új országot” és az „új embert” megláthassuk, azt, aki szeretettel fordul testvéreihez.

Kegyelmes Istenünk, Mennyei Atyánk, Teremtőnk és életünk megtartója, köszönjük a Te ajándékodat, Fiadat, Jézus Krisztust, és dicsőítünk Őérte – születéséért Betlehemben, szolgálatáért a Szentföldön, haláláért a kereszten, feltámadásáért és mennybemeneteléért. Azért jött, hogy földünket és ezt a világot helyreállítsa. A Béke Fejedelmeként érkezett.

Hálát adunk néked minden egyházért és gyülekezetért a világon, mely ma velünk könyörög a békéért. Szent Városunk és földünk nagyon kívánja már a békét.

Szereteted mérhetetlen titka által a Te megváltásod és békéd ereje hatoljon át a kultúrák és vallások közti válaszfalon, töltse be azoknak a szívét, akik itt szolgálnak téged, minden felekezetből és minden népből – izraelit és palesztint egyaránt.

Szabadíts meg bennünket a közöny, megvetés és erőszakosság bűnétől e földön, amelyet te tettél szentté, hisz ezek csak gyűlölethez és gyilkoláshoz vezetnek. Tedd szabaddá az izraeli és palesztin szíveket. Adj szabadságot, méltóságot a Gázai-övezet népének, mely megpróbáltatások, félelmek közt, blokád alatt él. Te vezesd e föld vezetőit, tisztítsd meg szívüket és elméjüket, hogy népeik igaz szolgái lehessenek. Hadd hallja meg mindenki a Te szereteted szavát. Hadd legyünk igazságosak, és hadd legyen erőnk hirdetni a Te királyságodat, áthidalni a szakadékokat; jöjjön el a Te Országod.

Mindezt a Jézus Krisztus nevében kérjük, aki széttöri a válaszfalakat és aki osztozik a mi emberi mivoltunkban. Kiáltunk Hozzád a Szent Lélek ereje által, aki mindnyájunkkal és mindnyájunkban könyörög. Ámen.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.