Diakónia elméletben és gyakorlatban

2012. október 16., kedd

Nem létezik egymás nélkül misszió és diakónia – ebben megegyeztek a Szeretetszolgálati Iroda által szervezett tanácskozáson a diakóniai képzéseket nyújtó iskolák és a szeretetszolgálai intézmények képviselői.

A Szeretetszolgálati Iroda 2009-ben indított beszélgetéssorozatot a lelkészképző intézmények gyakorlati teológiai tanszékvezetőivel, illetve olyan református oktatási intézményekkel, amelyekben szeretetszolgálattal és annak oktatásával foglalkoznak. Ezt az a felismerés szülte, hogy intézményes diakónia és a gyülekezeti diakónia képviselőinek évente legalább egyszer szükséges találkozniuk a teológiák gyakorlati tanszékvezetőivel, hogy összehangolják célkitűzéseiket és a közös területeken segítsék egymást, visszajelzéseket adjanak egymásnak, hiszen fontos a diakóniai szemlélet kialakítása, annak oktatása valamint ennek átültetése a gyakorlatba a lelkészképzésben is.

Idén október elején a Megbékélés Házában kapott helyet a tanácskozás, amelyen a debreceni és a budapesti teológia, valamint a Károli nagykőrösi tanítóképző főiskolai karának képviselői jelentek meg. A beszélgetésen a Szeretetszolgálati Iroda fenntartásában működő intézményvezetők is részt vettek, idősgondozás, gyermekvédelem, szenvedélybeteg ellátás, felnőttképzés, valamint gyülekezeti diakóniai területről, hogy visszajelzést adhassanak a teológiáknak, illetve felajánlják a segítségüket.

A találkozót Dani Eszter, a Missziói Iroda vezetője igeolvasással és imádsággal nyitotta meg. A beszélgetés résztvevői megismerhették a diakónia tanításának jelenlegi helyzetét a lelkészképző intézetekben. A hallgatóság tájékoztatást kapott Dr. Fekete Károlytól a Debreceni Református Hittudományi Egyetem általános helyzetéről, Dr. Gaál Sándor pedig beszámolt a diakónia elméleti és gyakorlati tanításáról. A jelenlévők összehasonlíthatták a különböző gyakorlatokat, hiszen Dr. Nagy István ismertette a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának gyakorlatát.

Birinyi Márk, a Nagykőrösön, a Károli Gáspár Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karán működő diakónusképzésről és a Miskolci Lévay József Református Gimnázium diakóniai fakultációjáról, valamint az erre épülő érettségiről beszélt. A részvevők megegyeztek abban, hogy jó gyakorlat megőrzése érdekében a Szeretetszolgálati Irodával minden tőlük telhetőt megadnak ahhoz, hogy miskolci diakóniai érettségi ne szűnjön meg, hanem tovább működhessen ez az óriási erőfeszítéssel és áldozatvállalással elindult, áldott folyamat.

Határon túli példával is gazdagodhattak a beszélgetés résztvevői, mert Dr. Fruttus István Levente az erdélyi képzés egyik szegmensét, a szociális teológia néven működő, diakóniai ismereteket tartalmazó képzést mutatta be. A jövőre irányuló kérdések közé tartozott, hogy a jelenlévők megvitatták a diakóniai törvény új koncepcióját, illetve az Iroda a teológiai reflexiók beépítését tervezi.

Régi kérdés, hogy mi a határ a misszió és a diakónia között. Az biztos, hogy a kettő egymást erősíti, és nem létezik egyik a másik nélkül. Ezért a múltban is fontos volt, de a jövőben is szükséges a missziók és a szeretetszolgálat együttműködése – állapította meg a tanácskozáson a közösség.

Egy-egy ilyen találkozónak és beszélgetésnek akkor van értelme, ha nem csak elméleti síkon történik egyeztetés, hanem a különböző területeken valóban tudnak segíteni egymásnak a résztvevők. A Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény (REDIFI) vezetője, Szabó Anna beszámolt az intézmény négyéves eredményeiről, a képzések típusairól és felajánlotta az újonnan kiépült és már működő távoktatási rendszer használatát a teológiáknak – az intézmények együttműködésének megerősítésére.

A beszélgetés számos eredménnyel zárult, hiszen az egyeztetések alapján a jövőben a Missziói Iroda, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem és a Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény közös képzéseket indít, amelyek remélhetőleg nagy hatással lesznek a jövőbeli diakóniai gyakorlatra, a lelkipásztorok szeretetszolgálati elköteleződésére és a gyülekezeti valamint az intézményes diakónia szerves „együttlélegzésére".

Dani László

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.