Dél-Afrikában lesz a 10. nemzetközi Kálvin-kongresszus

2010. augusztus 04., szerda

altA dél-afrikai Bloemfontain ad helyet augusztus 22–27. között a 10. nemzetközi Kálvin-kongresszusnak. A kongresszus elnöke dr. Herman J. Selderhuis Kálvin-kutató.

A nyitó istentiszteletet a város  egyetemének református fakultásán tartják, melyen Johannes Kofa lelkész szolgál. A megnyitó előadást Dolf Britz tartja, aki a faji megbékélés dél-afrikai kontextusába, összefüggésébe ágyazva vizsgálja Kálvin teológiájának szociális dimenzióit. Néhány előadó és cím a napi referátumok közül: Michael Beintker témája az etika, politika és megbékélés Kálvin gondolataiban; Herman Selderhuis összehasonlítja Melanchthon Lociját és Kálvin Institutioját, a kétféle „tanítást”. Erik de Boer a genfi teológiát vizsgálja egykori kialakulása folyamatában, ahogyan az a pásztori kollégium vitáiban és a genfi gyülekezetben alakult, megjelent. Tony Lane azzal foglalkozik, mit tanított Kálvin a katolicizmusról. Günther Frank érdekes témát választott: Kálvin, Melanchthon és a református filozófia kapcsolatát mutatja be. Irene Dingel Kálvin szerepét elemzi a megszilárduló lutheránusság szempontjából. Eric Kayayan Kálvin hatását tárja fel a XVI. századi tudományosságra, kiváltképpen az előrelátás és a társadalmi erkölcs szemszögéből. Emidio Campi Bullinger és Kálvin kapcsolatáról szól, In-Sub Ahn pedig Kálvin megbékélés-teológiáját mutatja be igehirdetési példákon. Huszonnyolcan rövid írást terjesztenek a kongresszus résztvevői elé, illetve szemináriumot tartanak. Az előadók között német, francia, angol, japán, koreai, holland, olasz, spanyol,  amerikai, dél-afrikai, skandináv szakértők lesznek. Pár téma kiragadva az érdekes felsorolásból:  a próféta Kálvin; Kálvin befolyása a Heidelbergi Kátéra; Kálvin és a spiritualitás; a református teológia Kálvin 1542-es Kátéja szerint; Kálvin szabadságértelmezése és harca a „szabadosokkal”; Kálvin lábnyoma Spanyolországban; a lelkigondozó Kálvin; Kálvin helye Japánban; Kálvin bűnértelmezése és ennek alkalmazhatósága az ázsiai kontextusban; Kálvin exegézise; az ima Kálvinnál. Közép-Kelet Európából a referátumok és a szemináriumok előadói között eddig sajnálatosan nem találtunk ismerős nevet. (refo500.nl – reformiert-info.de – 2010-08-04 – dr. békefy-röhrig klaudia – reformatus.hu)

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió