Budapesten járt a Rajnai Egyház elnöke

2015. október 06., kedd

Manfred Rekowski, a Rajnai Egyház elnöke vezette azt a négyfős delegációt, amelyik október 3-án és 4-én Budapesten a menekülthelyzetről tájékozódott. Testvéregyházunk segíteni kívánja egyházunk menekültmissziós szolgálatát.

A magyarországi politikai helyzet feltérképezése, tapasztalatcsere az európai fejleményekről, eszmecsere az egyházak szerepéről, szolidaritás és az együttműködés megerősítése a menekültek támogatásában – mindez része volt a hétvégi látogatásnak, amelyre Manfred Rekowskit szakemberek is elkísérték. A küldöttség tagjai voltak még Rafael Nikodemus, egyházi tanácsos, a menekültügyért és az iszlámmal való kapcsolatokért felelős referens, Wolfgang Biehl, a Saar-vidéki Diakónia ügyvezetője és Monika Langnickel-Rößel, egy gyermekotthonokat működtető protestáns ifjúságsegítő egyesület vezetője.

A Rajnai Egyház elnöke az európai helyzet értékeléséről, az egyházak szerepvállalásának és együttműködésének lehetőségéről személyesen is egyeztetett a Magyarországi Református Egyház (MRE) Zsinatának lelkészi elnökével. A Szabó István püspökkel folytatott beszélgetésen az európai krízis értékelése mellett arról is megállapodás született, hogy a párbeszédet szervezett formában – mind szakmai, mind egyházvezetői szinten – folytatni kell. Utóbbi kapcsán Rekowski személyesen is megerősítette a januári partnerkonzultációra szóló meghívást. Ezen a tanácskozáson a Rajnai Egyház tíz európai partneregyházának vezetőjével együtt szeretné előmozdítani közös álláspont kialakítását és a migrációval, valamint az iszlámmal való együttéléssel kapcsolatos tapasztalatcserét.  

Testvéregyházunk, amelyik évek óta elkötelezett a menekültkérdésben és idén is komoly forrásokkal ösztönözte gyülekezetei és egyházmegyéi munkáját e téren, korábban az MRE menekültmisszióját is támogatta. A jelenlegi helyzetben mind a teológiai és társadalmi eszmecsere, mind a szakmai együttműködés megerősítése közös felelőssége a két egyháznak – hangsúlyozta a német egyházvezető. Ennek jegyében tartalmi és szervezeti kérdéseket is magába foglaló félnapos munkamegbeszélésen vettek részt a delegáció tagjai a Skót Misszióban.  A delegáció tagjai a humanitárius segítségnyújtásról, a menekült integrációs programok elmúlt kilenc évének tapasztalatairól és egyházunk menekültmissziós szolgálatának jövőbeli terveiről egyeztettek a gyülekezet, az MRE Menekültmissziója, a Magyar Református Szeretetszolgálat és a Kalunba Nonprofit Kft. képviselőivel. A megbeszélésen egyik központi témája a kíséret nélküli kiskorúak befogadásában szerzett német tapasztalatok hazai hasznosítása volt.

A rajnai küldöttség a bicskei befogadó táborba is ellátogatott. Vasárnap a budapesti Németajkú Református Egyházközség istentiszteletén mondott köszöntőt Manfred Rekowski, méltatva a gyülekezet és az egyház segítőkészségét a menekültek támogatásában. A Rajnai Egyház elnöke a német újraegyesítés 25. évfordulója alkalmából megemlékezett a magyarok határnyitásban vállalt szerepéről is. A látogatást a Balog Zoltánnal, az emberi erőforrások miniszterével folytatott beszélgetés zárta.

A Rajnai Egyház már a látogatást megelőző sajtónyilatkozatában is bejelentette, hogy a menekültmisszió pénzügyi támogatásán túl azzal is segíteni kívánja egyházunk szolgálatát, hogy lelkészeket hív meg Magyarországról. A lelkészek megismerhetik a menekültek támogatására indított németországi gyülekezeti, egyesületi és egyházmegyei kezdeményezéseket és betekintést nyerhetnek az egyház és az iszlám közösségek közötti kapcsolatok mindennapjaiba is.

Külügyi Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió