Bölcskei Gusztáv örmény egyházvezetőkkel találkozott

2013. november 04., hétfő

Bölcskei Gusztáv az MRE zsinatának lelkészi elnöke II. Karekin örményországi katholikosszal és Nareg Alemezian libanoni érsekkel, a cilíciai katholikosz képviselőjével is találkozott az Egyházak Világtanácsa (EVT) nagygyűlése alkalmával.

Az EVT nagygyűlése a sokszínű egység imádságban, istentiszteleti közösségben és ökumenikus beszélgetésekben való megélése mellett két- és többoldalú testvéri találkozásokra is alkalmat ad. Ezek közül kiemelkedett az a két baráti eszmecsere, amelyet az MRE zsinatának lelkészi elnöke az Örmény Apostoli Orthodox Egyház vezetőivel külön-külön folytatott.

A püspök töretlen szolidaritásáról biztosította az örmény egyházfőket, akik immár személyesen is megköszönthették korábbi kiállását az örmény közösség mellett. A találkozókon a felek együttműködést kezdeményeztek az örmény népirtás 2015-ben esedékes 100. évfordulójának magyarországi megemlékezése kapcsán. Alapul szolgálhat ehhez, hogy az EVT és egyes tagegyházai már nyilatkozatban is elismerte és elítélte az 1915. évi genocídium tényét, amelyről II. Karekin a nagygyűlés nyitó istentiszteletén tartott igehirdetésében az örmény történelem legnagyobb „kataklizmájaként" beszélt. Az örmény nép, amelyik 1700 éve elsőként vette fel és tette nemzeti vallásává a keresztyénséget, hányattatott történelmének máig legfájóbb pontja az, hogy a török fél az általa elkövetett népirtást nem ismeri el és ennek következményeként morális jóvátételre sem kerülhetett sor.

A püspök mind II. Karekin pátriarkával, mind I. Arám katholikosz képviselőjével abban állapodott meg, hogy az egyházaik közötti baráti kapcsolatot és együttműködést elmélyítik, különös tekintettel a diaszpóra közösségeik gondozására. A kétoldalú kapcsolatok előmozdítására alkalom nyílik Bölcskei Gusztáv tervezett libanoni és örményországi látogatása során, a püspök ugyanis mindkét apostoli széktől hivatalos meghívást kapott.

Mint ismeretes, a Magyarországi Református és a Magyarországi Evangélikus Egyház vezetői 2012 szeptemberében levélben fejezték ki együttérzésüket az örmény egyház vezetőjének az Azerbajdzsánnak kiadott baltás gyilkos szabadon bocsátása miatt. Az egyházi vezetők ugyan nem kételkedtek a magyar hatóságok intézkedésének törvényességében, de annak következményeit elítélték, valamint igazságtételért és a két nép közötti békesség és megértés megmaradásáért imádkoztak. Bölcskei Gusztávnak címzett válaszlevelében II. Karekin köszönetét fejezte ki a szolidaritásért, ugyanakkor ismételten felhívta a református püspök figyelmét arra, hogy ez az elítélendő döntés feszültségekhez, etnikai és vallási konfliktusokhoz vezethet a régióban. 

Az örmény egyház két katholikátusra oszlik: az etchmiadzinire (Örményország) és a cilíciaira (Libanon). A megkülönböztetés történelmi okokra vezethető vissza, de a két egység egy egyházat alkot. A mintegy 7 milliós örmény ortodox közösség nagy része ugyanakkor a diaszpórában, többek között Magyarországon él, a két katholikosz valamelyikének vezetése alatt. Hasonlóan a magyar reformátusság egységtörekvéseihez, az utóbbi időben az örmény egyház is rendszeresen egybehívja püspökeit és laikus képviselőit a Legfelsőbb Tanács keretében, amelyet „primus inter paresként" II. Karekin elnököl.

Külügyi Iroda

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.