Akkreditált képzések Sárospatakon

2013. július 03., szerda

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége szeretettel várja mindazokat, akik lelkészi, hitoktatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani.

A Sárospataki Református  Teológiai Akadémia a következő akkreditált képzéseket hirdeti meg:

Teológia szak (osztatlan MA)

Teológus szakirány (képzési idő: 10 félév)
Ezen a szakirányon a teológia tudományának magas szintű művelésére képes, okleveles teológus szakképesítéssel rendelkező értelmiségi egyháztagok képzése folyik.

Lelkész szakirány (képzési idő: 12 félév)
A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református lelkészeket képez, akik oklevelük birtokában jelentkezhetnek a zsinati egységes lelkészi vizsgára, ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református egyház választható lelkészei lesznek.

Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) nappali és levelező tagozaton, kihelyezett tagozaton (képzési idő 6 félév)

A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a lelkipásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képeznek.

Figyelem a Lelkészi végzettséggel rendelkezők számára tantárgybeszámítással a meghatározott kredit szám két félév alatt teljesíthető.

A katekéta szakképesítésű alapdiplomás a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen mesterképzésben vallástanár szakon folytathatja tanulmányait.

A 2011/2012-es tanévtől a katekéta-lelkipásztori munkatárs szakon az Akadémia beregszászi tagozatán is lehet tanulmányokat folytatni, mely a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve kerül megszervezésre a főiskola épületében.

Református közösségszervező szak (BA) levelező tagozaton (képzési idő 6 félév)

Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készségeik birtokában képesek irányítani és szervezni. A jelentkezőket elsősorban egyházi, tehát gyülekezeti és intézményi közösségek életének szervezésére készítjük fel, de képesek lesznek a kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, művelődési házak, média, idegenforgalom, turisztika) és más területeken közösségszervezői feladatok ellátására is.

JELENTKEZÉSRŐL ÉS PÓTFELVÉTELI ALKALMASSÁGI VIZSGÁRÓL

A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell használni mind a teológia szakos egységes osztatlan képzésre, mind az alapképzési szakokra jelentkezőknek.

Jelentkezési lapot írásban vagy telefonon lehet igényelni az intézmény címén, illetve telefonszámán (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1; 47/312-947, vagy le lehet tölteni az intézmény honlapjáról: www.srta.hu

Jelentkezési határidő valamennyi szakon a pótfelvételi alkalmassági vizsgára:2013. augusztus 27.

A Jelentkezési lapot és a kért mellékleteket (a jelentkezési lapon is megtalálható) az intézmény fenti címére kell eljuttatni.

A beregszászi kihelyezett tagozatra a jelentkezési határidő: 2013. szeptember 1.

A felvételi eljárás díja 4.000 Ft, melynek befizetéséhez a jelentkezőknek csekket küldünk, vagy az a felvételi előtti regisztráció alkalmával fizethető be.

Bővebb információk a kapcsolódó letöltéseknél találhatóak

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.