A Harangszó júliusi második számából

2011. július 11., hétfő

Templomot épít a félszáz tagot számláló németszentpéteri szórványgyülekezet - olvasható a királyhágómelléki reformátusok lapjának legfrissebb számában. A Harangszóban emellett Dénes József nagyzerindi lelkész-költő második verseskötetéről és Tisza István mártír miniszterelnök hollandiai emlékezetéről is olvashatunk.


Hervadt világ szépítője – e címet viseli Dénes József nagyzerindi lelkész-költő második verseskötete, melyről a Harangszó címoldalán olvasható méltatás, Módi József és Csanádi János tollából. A lap vezércikkét ezúttal Antal Attila, zilahi kórházlelkész jegyzi. Írásának címe: Isten vigasztalását továbbítani.

A Szegletkő-oldalon A Lélek csendje és a Hiszem és vallom rovatok jelentkeznek.

Húsz éve szolgál az Arad-mosóczi telepi egyházközségben Józsa Ferencz lelkipásztor. A gyülekezet két évtized alatt elért lelki és anyagi-fizikai téren elért eredményeit Komádi Sándor főgondnok ismerteti. A Református élet rovatban emellett arról is olvashatunk, hogy templomot épít a félszáz tagot számláló németszentpéteri szórványgyülekezet.

A nőszövetségi rovatban ezúttal az apahegyi nőszövetség bemutatkozója olvasható Kató Margit tollából.

Százötven éve született gróf Tisza István mártír miniszterelnök. Hermán M. János az öntudatos kálvinista államférfi hollandiai emlékezetéről közöl tanulmányt.

A közelmúltban elhunyt Botos András szalacsi lelkipásztorra emlékezik Balázsné Kiss Csilla és Balázs Dénes.

A lap további oldalain a Presbiter, Mozaik és Hírvivő rovatok is megtalálhatók.

A Harangszó megrendelhető és megvásárolható a református lelkészi hivatalokban. A lap a világhálón a harangszo.blogspot.com oldalon olvasható.

Fábián Tibor

Istent keresem

1Móz 29

„Jákób úgy is tett, eltöltötte azt a hetet. Azután Lábán hozzáadta Ráhelt, a leányát feleségül.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink