A felelősség motivációja

2014. március 20., csütörtök

Március 22-én kapta meg bizonyítványát az a négy erdélyi és négy magyarországi lelkipásztor, akik elvégezték az első kontextuális lelkigondozással foglalkozó képzést. A részletekről Kiss Jenő teológiai tanárt, a tanfolyam egyik oktatóját kérdeztük.

Romániában elsőként kezdett el foglalkozni a kontextuális lelkigondozással. Miért kezdte el foglalkoztatni a téma?

2006-ban a Juhász István Alapítvány jóvoltából részt vettem egy úgynevezett bevezető héten, ami elég komoly hatást gyakorolt rám. Az alapítvány jóvoltából 2008-tól elkezdhettem a másfél éves kontextuális lelkigondozói képzést Hollandiában. Ezzel párhuzamosan bevezető heteket szerveztünk Györgyfalván, majd 2011-ben kontextuális segítő mesteri képzésre mentem Hollandiába. A különböző pszichológiai irányzatok abból a kérdésből indulnak ki, hogy mi az emberi élet legősibb mozgatórugója. Böszörményi-Nagy Iván, a kontextuális terápia megalapítója azt állította, hogy az emberi lét legalapvetőbb motivációja a másik ember iránti felelősség. Az egyén akkor bontakozhat ki igazából, ha felelősen cselekszik a másokkal megélt kapcsolataiban.

A Gyökössy Intézet segítségével elkezdte Erdélyben is meghonosítani a kontextuális lelkigondozást.

Európában csak Hollandiában honosodott meg a kontextuális lelkigondozói képzés. Miután Hanneke Meulink-Korf és Aat von Rijn Bevezetés a kontextuális lelkigondozásba, illetve May Michielsen és mások Összetartozásban című könyvét lefordítottam magyarra, elindíthattuk a képzést a hollandiai Kontextuális Lelkigondozói Alapítvány megbízásával, a Gyökössy Intézettel közösen. Első lépésként nyolc erdélyi és nyolc magyarországi férőhelyet hirdettünk meg. Az első képzés hamarosan véget ér: a héten értékeljük hallgatóink záródolgozatait és adjuk át a hollandiai alapítvány által kiadott bizonyítványokat. A képzést tanulmányi nap zárja Budapesten. A Gyökössy Intézet által szervezett esemény célja, hogy népszerűsítse a kontextuális lelkigondozást Magyarországon és Erdélyben. A tanulmányi napon előadást tart Böszörményi-Nagy Iván özvegye, Cat­herine Ducommun-Nagy, és megtisztel bennünket jelenlétével, illetve egy áhítat tartásával a Zsinat elnöke, Bölcskei Gusztáv is.

Pénteken lejár az első képzés – hogyan értékeli?

A képzések és az azt követő szupervízió során azt tapasztaltam, hogy a résztvevő lelkipásztorok olyan elméleti és gyakorlati eszköztárra tettek szert, ami nagyban segíti őket a szolgálatukban, a munkájukban. Én azt hiszem, sikeres volt a program, ezt különböző visszajelzések is megerősítik.

Mi a képzés hosszú távú célja?

Ebben az esztendőben már szerepel a bevezető hét a lelkipásztorok számára felajánlott továbbképző alkalmak között. Ezt minden esztendőben szeretnénk megismételni. Ha ez a szemlélet elnyeri lelkipásztoraink tetszését, akkor el tudjuk indítani a hosszabb képzést is, talán már 2015-ben. A tanfolyam minden protestáns lelkipásztor előtt nyitva áll, de szeretnénk más segítő szakmában dolgozó emberek – szociális munkások, pszichológusok, pszichiáterek, család- vagy egyéb terapeuták – számára is hozzáférhetővé tenni.

Kiss Gábor

Kiss Jenő 1963-ban született, há­rom gyermek édesapja. Általános iskolai tanulmányait Somosdon, líceumi tanulmányait Marosvásárhelyen, teológiai tanulmányait Kolozsváron végezte. Felsőfokú képzést szerzett Utrechtben és Marburgban. Lelkipásztorként Magyarbükkösön, Udvarfalván szolgált, majd a Protestáns Teológiai Intézet nagyszebeni német karán tanított 1995–2005 között. 2000 óta a kolozsvári intézet tanára, jelenleg homiletikát és lelkigondozást tanít. 2000-ben doktorált az utrechti teológián. 2008–2010 között kontextuális lelkigondozói kurzuson vett részt Hollandiában, majd szupervizori diplomát szerzett ugyanitt. A vele készült interjú megjelent a Reformátusok Lapjában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.