A cél a bibliaolvasás maga

2015. október 19., hétfő

Rendhagyó módon a gyakorlatról szól majd a Károli Gáspár Református Egyetemen (KRE) október 23-án megrendezendő, a bibliaolvasást vizsgáló konferencia, amelyet közösségi bibliaolvasás előz meg. Az eseményről Zsengellér Józseffel, a Hittudományi Kar (HTK) dékánjával beszélgettünk.

Két éve szerveztünk a Magyar Bibliatársulattal, a HTK Vallástörténeti és Bibliateológiai Tanszékével, illetve a Bölcsészettudományi Kar Hermeneutikai Kutatócsoportjával közösen tudományos konferenciát a magyarországi bibliafordításokról, amely számos érdeklődőt vonzott a legkülönbözőbb érintett vagy nem érintett közösségekből – mondja Zsengellér József. – Az idei konferenciát többnaposra terveztük, de a főelőadó, Richard Briggs elfoglaltsága miatt október 23-án fogjuk megtartani. A szekciók kifejezetten a Magyarországon működő, Bibliát olvasó közösségek bibliaolvasási mechanizmusait és módszereit járják körül. Azt szeretnénk látni, hogy milyen rendszer szerint olvassák a Szentírást az egyes közösségek, mit ajánlanak belőle tagjaiknak, illetve milyen segédanyagokat használnak hozzá – gondolok itt például az evangélikusok Losungjára, a Bibliaolvasó kalauzra vagy a Mai Ige című kiadványra. Bár talán maga a rendszer másodlagosnak tűnik, ezen a konferencián mégis ezt szeretnénk megismerni.

Vizsgálni fogják a zsidó, ortodox és római katolikus liturgikus olvasatokat is. Mit adnak ezek a református hitgyakorlathoz?

Ezek a református bibliaolvasási gyakorlat történeti előzményei is, ezért is van az ezzel foglalkozó blokk a konferencia elején. A zsidóság zsinagógai bibliaolvasási gyakorlata folytatódik a keleti és a római katolikus bibliaolvasásban is, éppen ezért különösen érdekes, hogy ez feltáruljon azok előtt, akik Bibliát olvasnak, arra is figyelve, hogyan változott napjainkig az ókori gyakorlat a mai színes-széttagolt zsidóságban. Érdemes azt is meglátni, hogy milyen keresztyén előzmények találhatók a mi rendszereink mögött.

Miért A bibliaolvasás gyakorlata a konferencia címe? Miért nem gyakorlatai?

Valóban gyakorlatokat ismerünk meg, ez mégis egyénre szabott lehetőség, amiből most is válogatunk, hiszen mindenki valamilyen módszer szerint olvassa a Szentírást. A cél a bibliaolvasás maga.

A konferencián bemutatják Richard Briggs Bölcs bibliaolvasás című munkáját, amely a Hermeneutikai Füzetek-sorozatban jelenik meg magyarul. Milyen lehet a bölcs bibliaolvasás?

Azt gondolom, hogy a bölcsesség összetartozik a bibliaolvasás rendszerével, amely ösztönöz a mindennapi, értő olvasásra, akár folyamatosan, könyvenként, akár tematikusan haladunk a Bibliában. Ugyanakkor bizonyos technikák vagy rendszerek esetében kérdéseink vetődhetnek fel: amennyiben kinyitom a Szentírást, és olvasom ott, ahol éppen kinyílik, nem misztifikálom-e túl magát a könyvet, nem teszem-e sajátos válaszadó géppé? A bölcs bibliaolvasáshoz a reflexió, a szöveg mögé nézés is hozzátartozik.

Újszövetség 24 órában
A Magyar Bibliatársulat eddig is több alkalommal szervezett huszonnégy órás bibliaolvasást. Az őszi szünet előtt a református egyetemen megrendezett Károli-napokon a közösségszervezés a cél, ezért olvassák fel közösen az Újszövetség könyveit a KRE tanárai és hallgatói. A maraton október 22-én délelőtt fél kilenckor kezdődik a IX. Ráday utca 28-ban, amelyre várják a bekapcsolódni vágyókat. – Remélem, ez a színes esemény a bibliaolvasás fontosságára és magára a konferenciára is felhívja a figyelmet – teszi hozzá Zsengellér József.

Az interjú megjelent a Reformátusok Lapja 2015. október 18-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.