Pótfelvételi Sárospatakon

2014. augusztus 25., hétfő, Sárospatak

A Sárospataki Református Teológiai Akadémia közössége szeretettel várja a 2014 szeptemberétől induló képzéseire mindazokat, akik lelkészi, hitoktatói vagy más egyházi hivatást szeretnének választani.

„Intézményünkben a következő szakokon lehet tanulmányokat folytatni:

· Teológia szak, lelkész szakirány (osztatlan MA) nappali tagozaton
(képzési idő: 12 félév )
A megszerzett teológiai ismeretekre épülve olyan református lelkészeket képez, akik oklevelük birtokában jelentkezhetnek a zsinati  egységes lelkészi  vizsgára, ahol lelkészi oklevelüket megszerezve a református egyház  választható lelkészei lesznek.

· Katekéta-lelkipásztori munkatárs szak (BA) nappali és levelező tagozaton (képzési idő 6 félév)
- A katekéta szakirányon református hitoktatókat, a -lelkipásztori munkatárs szakirányon egyházi munkatársakat képezünk. A  katekéta szakképesítésű alapdiplomás  a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen mesterképzésben vallástanár szakon folytathatja tanulmányait.

· Református közösségszervező szak (BA) levelező tagozaton (képzési idő 6 félév) Ezen az alapszakon olyan egyházi munkatársak képzése folyik, akik egy-egy közösség életét a megszerzett teológiai és kulturális ismereteik, valamint vezetési és szervezési készségeik birtokában képesek irányítani és szervezni. A jelentkezőket elsősorban egyházi, tehát gyülekezeti és intézményi közösségek életének szervezésére készítjük fel, de  képesek lesznek a kulturális közéletben (könyvtárak, múzeumok, művelődési házak, média, idegenforgalom, turisztika) és más területeken közösségszervezői feladatok ellátására is. Az alapozó ismereteken túl a következő specializációkat  kínáljuk: egyházi művelődésszervező (az alapszak sajátosságainak megfelelő),roma közösségszervező (missziói szolgálat), himnológia(egyházi közösségek zenei életének szervezése), diakónia(szeretetszolgálat).

· Presbiteri és gyülekezeti munkásképző népfőiskola: A Népfőiskola célja, hogy segítsen felkészülni a gondnoki, presbiteri tisztséggel járó feladatok, illetve a gyülekezetben vállalt szolgálatok áldott betöltésére. Ez a népfőiskola nem akkreditált képzés, tehát a tanulmányok végeztével a résztvevők nem kapnak diplomát. A tanfolyam az év során 6 hétvégi konzultációt tartalmaz. Ezeket pénteken délután 5 órától szombat kora délutánig tartjuk havi egy-egy alkalommal. Bővebb felvilágosítással kapcsolatban készséggel áll rendelkezésére a képzés felelőse Pásztor Gyula a 06/30/6083295-ös telefonszámon. A képzés megkezdésének feltétele a jelentkezési lap benyújtása, melynek határideje 2014. augusztus 29. A jelentkezési lap letölthető a Sárospataki Református Teológiai Akadémia www.srta.hu honlapjának Szakok, képzések/Presbiteri népfőiskola menüpontja alatt. A képzés csak megfelelő számú jelentkező esetében fog elindulni.

jelentkezés és a pótfelvételi alkalmassági vizsga módja és ideje:

Jelentkezési határidő valamennyi szakon: 2014. augusztus 25.

A Jelentkezési lapot és a kért mellékleteket (a Jelentkezési lapon megtalálható) az intézmény fenti címére kell eljuttatni.

 

A pótfelvételi időpontja:

Teológia-lelkészi szakon: 2014. augusztus 29. péntek 9 órától

 

Katekéta-lelkipásztori munkatárs, református közösségszervező szakokon:

2014. augusztus 30. szombat 9 órától

 

A jelentkezéshez az intézmény saját jelentkezési lapját kell használni az összes meghirdetett szak esetében. Jelentkezési lapot írásban vagy telefonon lehet igényelni az intézmény címén, illetve telefonszámán (3950 Sárospatak, Rákóczi u. 1; 47/312-947, vagy le lehet tölteni az intézmény honlapjáról: www.srta.hu. (http://srta.tirek.hu/felveteli/jelentkezesi-lapok/)

A pótfelvételi eljárás díja: 4000,-Ft

Szeretettel várunk minden kedves jelentkezőt!

Bővebb információk, tanulmányi tematika, jelentkezési lap, pótfelvételi lehetőség: www.srta.hu

Érdeklődés: 06-47/312-947

Cím: 3950 Sárospatak, Rákóczi út 1.

email: srta.dekania@gmail.com"

Istent keresem

2Móz 6,14–30

„Hiszen én még a beszédben is ügyetlen vagyok!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink