Indul a 400 gyülekezetet megkérdező egyházi szociológiai kutatás

2014. március 14., péntek

Az EJB és az MRE Egyház-szociológiai Bizottságának kezdeményezésére a következő héttől a KRE hallgatói keresik fel egyházunk 400 lelkészét, hogy az EJB által is véleményezett kérdőív alapján átfogó felmérést készítsen gyülekezeteink helyzetéről. A bizottság minden érintett lelkészt arra bátorít és kér, hogy a kutatást aktívan támogassa.

Részlet az Egyház-szociológiai Bizottság leveléből:

„Az egyházunkban szolgálók és az egyház vezetésének felelősségével megbízottak gyakran szembesülnek azzal a súlyos nehézséggel, hogy keveset tudunk magunkról, az egyházban szolgálókról és a bennünket körülvevő társadalmi környezetről. Ezek a tapasztalatok vezették arra Zsinatunk döntéshozóit, hogy ezt az ismerethiányt az előttünk álló időszakban többek között a társadalomtudományos kutatás eszközeivel is próbáljuk pótolni.

A Magyarországi Református Egyház Egyház-szociológiai Bizottsága, együttműködve az Egyházi Jövőkép Bizottsággal, megbízta a Károli Gáspár Református Egyetem szakértőit, hogy segítsenek a régóta szükséges kutatás előkészítésében. A kutatás most következő szakaszának megvalósítására 2014. március közepétől április végéig kerül sor. A kutatás keretében telefonos kérdőíves adatfelvételt végzünk, a válaszadásra református lelkipásztorokat kérünk.

A kérdőívbe olyan témákat gyűjtöttünk össze az Egyházi Jövőkép Bizottsággal együttműködve, amelyek fontos kérdések egyházunk jövőjét tekintve és érdemes további csatornákon is erősíteni a kialakult párbeszédet. A kérdőíves felmérés ennek egy lehetséges fóruma, amelynek formája módszertani okokból sajnos száraz és tömör (ilyen nagyszámú lelkipásztor véleményét, tapasztalatait egységesen összegyűjteni más módon nem lehet), de célja a párbeszéd erősítése az egyházunk jövőjéről.

Tisztelettel kérjük Lelkipásztor Testvérünket a kutatásban való közreműködésre! A résztvevő gyülekezeteket, a válaszadásra kért lelkipásztorokat véletlen mintavételi eljárás segítségével választottuk ki. Rendkívül fontos tehát, hogy az eredmények megalapozott értelmezhetősége érdekében a kiválasztott gyülekezetek valamennyien részt vegyenek a kutatásban. Előre is nagyon köszönjük, hogy szolgálatuk és terheik mellett időt szánnak az együttműködésre!

Hangsúlyozzuk, hogy bár a válaszadókat név szerint keressük meg, de az adatok feldolgozása szigorúan névtelen formában történik! Az eredmények közzététele során nem osztunk meg olyan információkat, amely felfedhetné a válaszadók kilétét. A kutatás célja ugyanis nem az egyes gyülekezetek vagy lelkészek ellenőrzése, hanem az, hogy a Magyarországi Református Egyház egészéről alkothassunk képet, és megismerjük azokat a területeket, ahol a legtöbb segítségre van szükség.

Az adatfelvételt, a telefonos megkeresést a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának és Bölcsészettudományi Karának alaposan felkészített hallgatói végzik. A körülbelül 25 perces kérdőívben szereplő kérdések, melyekre a megkeresett gyülekezetek vezető lelkészeitől válaszokat várunk, a gyülekezet mindennapjaira, társadalmi környezetére, a missziói feladatokra, a lelkipásztor személyes véleményére vonatkoznak. A kutatásban közreműködő egyetemi hallgatók először időpont-egyeztetés céljából fogják felkeresni a válaszadásra kért lelkészeket, hogy a számukra leginkább megfelelő időpontban válaszolhassanak."

EJB

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.