Lelkigondozás katasztrófahelyzetben

2014. február 04., kedd

A Magyar Református Szeretetszolgálat 60 órás elméleti-gyakorlati ökumenikus képzést szervez.

A természeti- és emberi mulasztásból történő katasztrófák lelkileg, pszichésen is különleges terhet rónak a katasztrófát átélő emberekre. Napjainkban az árvíztől, természeti- és ipari katasztrófáktól való félelem mindennapossá vált. A humanitárius segélyszervezetek materiális, fizikai segítségnyújtása mellett lelkigondozói támogatást is fel kell kínálnunk a szenvedőknek, azonban erre sok esetben nincs képzettségünk, felkészületlenül ér bennünket a feladat és a kihívás. A különleges helyzet sajátos, speciális lelkigondozói eljárásokat kíván, mint például a kríziskezelés, vagy a traumás és poszt-traumás élethelyzetek kezelése.

A nyugati országokban már évtizedek óta külön területen foglakoznak a katasztrófa-lelkigondozás kérdéseivel. Ahhoz, hogy a segítő szakember a saját szolgálati területén vagy az országos katasztrófáknál (pl. balesetek, árvíz, természeti- ipari katasztrófák stb.) segíteni tudjon, megfelelő elméleti ismeretek és gyakorlati eljárások elsajátítása szükséges. Ehhez kínál lehetőséget a most meghirdetett kurzus.

A képzést olyan segítő szakembereknek (lelkipásztoroknak, pszichológiai-, szociális-, pedagógiai-, egészségügyi területen dolgozóknak) ajánlják, akik hivatásuk gyakorlása során találkoznak a krízis, a trauma vagy a PTSD tüneteivel, s hajlandóak meglévő ismereteiket kiegészíteni, vagy ezeket a kérdésköröket egészen más oldalról megközelíteni.

A képzés során a résztvevők 10-25 fős csoportban dolgoznak együtt 3x2 napos blokkokban a képzők vezetésével.

Tematika:
• Forrásorientáció – „katasztrófa-önismeret"
• Katasztrófa-identitás és koncepció(k)
• A katasztrófa-lekigondozás rendszerszemléletű megközelítése
• Pszicho-traumatológia, stressz-feldolgozás, krízisintervenció
• Speciális esetek (baleset, halálhír, haláleset, suicidium, stb.)
• Rítusok a katasztrófahelyzetekben
• PTSD, utógondozás
• Csoportmunka, esettanulmányok

A képzés óraszáma: 60 óra (3 x 2 nap)

A képzés díja: 1200 Ft/ óra, összesen 72.000 Ft, amely ár tartalmazza a szállás, étkezés és az IFA díját. Egy képzési blokk két nap az alábbiak szerint:
1. nap: 10:00-18:00h: ebéd, vacsora, szállás,
2. nap: 09:00-17:00h: reggeli, ebéd
Részletfizetési lehetőség: 3 x 24.000 Ft
A képzés megkezdésének feltétele legalább az első részlet átutalása a CIB Bank
10702019-42267304-52700000 számú számlára, majd a további részletek teljesítése a képzési blokkok előtt min. 10 nappal.
A csatolt jelentkezési lapon kell jelölnia  részletfizetésre vonatkozó igényeket.

A képzés helyszíne:
Megbékélés Háza Református Konferenciaközpont, Berekfürdő, Berek tér 19. 

A képzés időpontjai:
2014. március 17-18.
2014. április 28-29.
2014. május 9-10.

A képzésről a MRE Szeretetszolgálati Iroda Református Diakóniai Felnőttképzési Intézmény „Trauma feldolgozó interaktív csoport. Az élet sebeinek gyógyítása (90000010) Lelkigondozás katasztrófahelyzetben modul" című tanúsítványt, a Tiszántúli Református Egyházkerület Lelkigondozói Intézet igazolást ad ki. A református lelkipásztorok részére a MRE Országos Továbbképzési Akkreditációs Tanács 60 kredit értékben lelkész-továbbképzési kreditként elszámolja a képzést.

Képzők:
• Dr. Hézser Gábor teológus, pasztorálpszichológus, pszichoterapeuta, családterapeuta, a Gesellschaft für wissenschaftliche Gesprächspsychotherapie (GwG) (Bezsélgetésterápia Tudományos Társasága), a weinheimi Institut für Familientherapie (IFW) tagja, szupervizora és szervezetfejlesztési tanácsadója, a Kirchliche Hochschule és az Evangelische Kirche in Deutschland Lelkigondozói Intézetének szupervízóra, a klinikai lelkigondozó képzés docense, korábban a Betheli Szociálpedagógiai Főiskola gyakorlati teológiai docense, az EHE, a KRE, a DRHE és a Semmelweis Egyetem előadója, jelenleg a Babes-Bolyai Tudományegyetem Doktori Iskolájának és a Nagyváradi Keresztyén Egyetem diakónia szakának (BA) vendégprofesszora;
• Dr. Bodó Sára teológus, református lelkész, mentálhigiénés szakember, egyetemi docens, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Gyakorlati Teológiai Tanszék vezetője;
• Dr. Csoma Judit Margit teológus, református lelkész, mentálhigiénés szakember, pasztorális tanácsadó;
• Sajtos Szilárd teológus, honvéd százados, református tábori lelkész, pedagógus, mentálhigiénés szakember, doktorandusz, (DRHE Doktori Iskola), jelenleg családterápiás képzésben, a Magyar Református Szeretetszolgálat Katasztrófa-lelkigondozói Csoport szervező-vezetője.

A jelentkezés határideje:
2014. március 07.

A jelentkezési lapot a következő címre küldjék:
lovass.sajtos@gmail.com
Magyar Református Szeretetszolgálat, Sajtos Szilárd, 4026 Debrecen, Hatvan u. 1/a.

További információk:
Sajtos Szilárd +36-30/9444915
lovass.sajtos@gmail.com

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.