Tájékoztató az EMMI egyházi pályázatainak ügymenetéről

2013. október 19., szombat

A minisztérium október 15-én tette közzé a közösségi célú programokat és beruházásokat, illetve az épített örökség védelmét támogató pályázatait.

Az Elnökségi Tanács 2013. október 15-i ülésén megtárgyalta az EMMI által október 15-én közzétett pályázatok(EGYH-KCP-14 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása c. és Az EGYH-EOR-14 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások c.) benyújtására vonatkozó ügymenetet.

A minisztériumi kiírás szerint az EGYH-KCP-14 Egyházak közösségi célú programjainak és beruházásainak támogatása című pályázat esetében a felettes egyházi szerv ajánlása nem kötelező kelléke a pályázat beadásának. Az EGYH-EOR-14 Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások című pályázat esetében ugyanakkor a pályázó szervezet nem tudja regisztrálni pályázatát anélkül, hogy feltöltené a felettes egyházi szerv hivatalos ajánlását.

A Zsinat Elnökségi Tanácsával történt konzultáció alapján a Zsinat Elnöksége úgy határozott, hogy az ajánlást adó felettes egyházi szervezet a Zsinat Elnöksége, aki a négy egyházkerület elnökségének javaslata alapján dönt az ajánlások megadásáról. Ajánlást csak és kizárólag az EOR-14 jelű pályázatokhoz állít ki a Zsinat Elnöksége.

Tekintettel arra, hogy a pályázatok beadási határideje 2013. november 14. 24:00 óra, az EOR jelű pályázati terveket a mellékelt táblázat kitöltésével november 3-án 24:00 óráig kell az illetékes egyházkerület püspöki hivatalába elektronikus formában (e-mailen) eljuttatni.

Az EOR-jelű pályázati igényeket az egyházkerületek összesítik, és ajánlási javaslataikat legkésőbb november 8-án 24:00 óráig megküldik elektronikus formában (e-mailen) a Zsinat Elnökségének.

A pályázók az EOR-jelű benyújtott igények kapcsán hozott pozitív döntésről a Zsinati Hivatalból kapnak visszajelzést, azaz megkapják a hivatalos ajánlási dokumentumot, a nemleges döntésről pedig az egyházkerületektől kapnak értesítést legkésőbb november 13-án 12:00 óráig.

Fontos megjegyezni, hogy a pályázat témáit, feltételeit a pályázat kiírója, az EMMI határozta meg. A pályázatok támogatásáról minden esetben a pályázat kiírója dönt.

A pályázatok elkészítésével kapcsolatos technikai információkkal a pályázati kiírásban megjelölt telefonszámon és e-mail címen kaphatnak segítséget.

MRE Kommunikációs Szolgálat

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió