Egy új református honlap születése

2013. február 21., csütörtök

Gyakorlatiteologia.hu címen új honlap indult az elmúlt hetekben. Az oldal főszerkesztőjét, Literáty Zoltán érdligeti lelkipásztort, a Károli Gáspár Református Egyetem adjunktusát kérdeztük az új kezdeményezésről.

„Az oldal célja, hogy a gyakorlati teológia szempontjából problémaérzékeny és releváns kérdésekre igényes válaszokat adjon az egyház és a teológia tudományának jelen helyzetében, annak javára" – olvasható az internetes oldal köszöntőjében. Ön szerint melyek ma a gyakorlati teológia legfontosabb kérdései?

A gyakorlati teológia négy kérdésre igyekszik feleletet adni: Mi történik? – leíró feladat, miért történik? – értelmező feladat, minek kellene történnie? – normatív fela­dat és mit lehet tenni? – pragmatikus feladat. Ebből is jól látszik, hogy a gyakorlati teológia nem csupán pragmatikus eszköztár – bár sokan csak ennyire tartják –, de az is nyilvánvaló, hogy nem lehet kizárólag elméleti, a jelentől elszakadt tudományos rendszer, miként sokszor a művelése alapján mutatkozik.

Melyek a legfontosabb kutatási területek?

A gyakorlati teológia érdeklődési köre az egyháznak az egyházon belüli és a társadalom felé irányuló tevékenysége, így a kutatási területei is ezek. Fontos, hogy eközben átfogó területek kutatása is megtörténjen. Ilyen például a kommunikáció, amely mint átfogó gyakorlati teológiai kérdéskör egyaránt jelen van az igehirdetéssel, a liturgiával, a missziológiával, a lelkigondozással vagy az egyházvezetéssel összefüggő kutatásokban. A honlap ebben is segítséget kíván nyújtani, hogy a parciális és holisztikus gyakorlati teológiai látást egyszerre mutassa fel a megjelenő tanulmányokban.

Tudományos igényű munkákat várnak a szerzőktől?

A tudományos igényesség nem elrettentés kíván lenni. Ez a kritérium arra vonatkozik, hogy egy kérdéskört tudományos módszerességgel, alaposan dolgozzanak fel a szerzők. Sokan attól félnek, hogy ami tudományos, az eleve érthetetlen. A honlap nyelvezete a közérthetőség határain belül kíván maradni, bár a gyakorlati teológia terminológiája fogalmi eszköztára teljes egészében nyilván nem hagyható el.

Kiknek szól a honlap?

Az oldal célközönségét három csoportba sorolom. Lelkipásztorok, teológushallgatók, akik a praxis oldala felől konkrét és releváns kérdéseket tesznek föl, másfelől kutatók, akik a praxist egyrészt elméleti, másrészt holisztikus szempontból vizsgálják, és olyan érdeklődők, akik értelmezni és érteni akarják az egyház teológiára alapuló cselekvését a jelenben.

Miért a reformatus.hu portálhoz várják az írásokat, miért nem a meglévő folyóiratokban publikálnak?

Ennek pragmatikus okai vannak. Az elektronikus forma ma könnyebben és bármikor elérhető. A folyóiratokban megjelenő írások is helyt kapnak az oldalon, ha a kiadónak nincs fenntartása ezzel kapcsolatban. De nincs kizárva, hogy egyszer majd a honlap legjobb tanulmányai nyomtatott formában is megjelennek, gondolva az utókorra. Addig is köszönet illeti a reformatus.hu szerkesztőségét, akik a szükséges feltételeket megteremtették a honlap elindulásához és működéséhez.

T. Németh László
A cikk megjelenik a Reformátusok Lapja február 24-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.