Új globális pénzügyi rendszert!

2012. október 05., péntek

A Globális Ökumenikus Konferencia egy Új Nemzetközi Pénzügyi és Gazdasági Struktúra megteremtésére elnevezésű találkozó célja, hogy ötleteket, perspektívákat találjanak egy új, igazságosabb, méltányos elosztáson alapuló nemzetközi gazdasági rendszer megteremtésének érdekében, ellenben a mai, kontroll nélkül működő, kizárólagosan profit orientált rendszerrel.

Teológusok és szakemberek találkoznak szeptember 29. és október 5. között Guarulhos városában, Brazíliában, a Református Egyházak Világközössége (REV), a Világmissziós Tanács, az Egyházak Világtanácsa és a Lutheránus Világszövetség szervezésében.

A konferencia szervezői igazságtalannak tartják a jelenlegi piaci mechanizmust, mivel hozzájárul a szegénység valamint a környezetrombolás növeléséhez. Mintegy hetven delegált: közgazdászok, szociológusok, teológusok, és különböző szervezetek képviselői dolgoznak alternatív gazdasági modellek kialakításán.

„A cél, hogy egy olyan rendszer koncepcióját körvonalazzuk, ami a valódi gazdaságot szolgálja, választ nyújt a szociális, ökológiai aggodalmakra és korlátot állít a kapzsiságnak" – nyilatkozta Arce-Valentin, a konferencia koordinátora. „Hisszük, hogy hitünkből eredően arra is hivatottak vagyunk, hogy hallassuk az elnyomottak, a világ legszegényebb embereinek hangját azokon a helyeken, ahol elengedhetetlen, hogy változások történjenek. Felelősségünk, hogy törődjünk Isten háza népének gazdaságával."

Buddhisták és muzulmánok részvételét is szorgalmazzák a programokon, melyek során meglátogathatják, betekinthetnek a Guarulhos – Sao Paulo egy külterülete – környékén zajló projektekbe, ahol már az új modellek gyakorlatba ültetésével kísérleteznek az áruk és szolgáltatások kereskedelme terén.

Az összejövetel időszerűségét jelzi, hogy akkor rendezik meg, amikor az Európai Unió folyamatos küzdelmek árán próbálja rendezni tagállamainak adósságproblémáit, az Egyesült Nemzetek Szervezete pedig szorgalmazza a világközösség találkozóját a Milleneumi Fejlesztési Célkitűzések programjának keretében, hogy 2015-re felszabadítsák az embereket a „szélsőséges szegénység, és sokrétű nélkülözés" alól.

Az egyházak is mozgósították magukat

„Sürgősen szükség van egy új pénzügyi szisztéma kialakítására a szegénység és a környezetpusztítás csillapítása érdekében. Mi, az egyházon belül mindannyian részt szeretnénk vállalni az új rendszer létrehozásában, amely alkalmas arra, hogy biztosítsa mind Isten gyermekeinek, mind pedig az egész teremtett világ szükségleteit" – fogalmazott Dora Arce-Valentin. A gyülekezetek stratégiai szövetségeket próbálnak kialakítani közgazdászokkal, szociológusokkal annak érdekében, hogy a pénzügyi döntéshozó testületek működésében, úgy mint a Nemzetközi Valutaalap vagy a Világbank, bizonyos szerephez juthassanak.

A konferencia végén egy nyilatkozat megfogalmazását tűzték ki célul, amelyben lefektetik egy új gazdasági, kereskedelmi modell irányelveit, egy olyan rendszert, amely képes a vagyonelosztást méltányosabb módon megvalósítani, valamint figyelembe veszi, hogy a nem megújuló források fogyasztását korlátok közé kell szorítani.

A konferenciát követően, pénzügyi és gazdasági szervezetekkel kapcsolatban álló személyek részvételével egy vitafórumra kerül sor, melynek lényege, hogy a már lefektetett irányelveket eljuttassák azokra a fórumokra, ahol a globális gazdasági rendszerrel kapcsolatos döntések megszületnek.

Forrás: www.wcrc.ch

Szádvári Lilla

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió