Hatvanöt éves a rajnai prézesz

2012. szeptember 15., szombat

Hit és felelősség – így jellemezték a Nikolaus Schneidert köszöntő egyházi és politikai vezetők.

Számos egyházi és helyi politikai vezető köszöntötte Nikolaus Schneidert, rajnai testvéregyházunk elnökét, aki számára a személyes hittől elválaszthatatlan a konkrét tettekben megnyilvánuló, nyílt társadalmi felelősségvállalás. A közkedvelt egyházi vezető utolsó hivatalos nemzetközi útját Magyarországra tervezte, ahová felesége kíséretében Bölcskei Gusztáv meghívására érkezett volna. Váratlan betegsége miatt azonban a látogatást le kellett mondania.

„Örülök, hogy itt vagy és a szövetségi kormányzat is üdvözli, hogy te állsz az élen" – így fejezte ki születésnapi jókívánságait Észak-Rajna-Vesztfália tartományi miniszterelnöke, Hannelore Kraft, Nikolaus Schneider hatvanötödik születésnapja alkalmából. Az SPD politikusa annak születésnapjára rendezett fogadáson méltatta a Rajnai Egyház és egyben az Német Evangélikus Egyház (EKD) elnökét, mint „aki az emberek között és az emberekért él".

Hannelore Kraft köszönti Nikolas Schneidert

Nikolas Schneider egy kohómester fiaként a Ruhr-vidéki Duisburgban nevelkedett, így már gyermekkorában szembesült az emberek nehézségeivel és szükségleteivel. „Törődik nem csak az egyénnel, hanem a közösséggel is, így válva valódi politikai (nem pártpolitikai) vezetővé" – méltatta Kraft, majd emlékeztetett azokra a „nehéz órákra", melyeket együtt megéltek: A 2010-es Loveparade-katasztrófa, azaz a tizenkilenc halottat követelő duisburgi technofesztivál utáni gyászistentiszteleten Schneider prédikált.

Hit és felelősség

Kraft tartományi miniszterelnök is egyike az egyházi vezető születésnapjára kiadott emlékkötet szerzőinek. A Hit és felelősség című könyv tizenkilenc Schneider tiszteletére készült tanulmányt tartalmaz. „A hit és felelősség egymástól elválaszthatatlan" – mondta Petra Bosse-Huber, egyházi elöljáró-helyettes, aki szintén társszerzője az emlékkötetnek. A két szó egyszerre jellemzi Schneider életét, magánemberként és hivatásában egyaránt. 

A kötet elkészítésében szintén részt vevő Christian Drägert alelnök így fogalmazott: „Számodra a hit az alapzat." A Vesztfáliai Egyház vezetője, Annette Kurschus is úgy említette Schneidert, mint egy „csupa szív" embert, mint egy együttérző, párbeszédet kereső, ellentmondásokba nem beletörődő, igazi lelkipásztort.

Christian Drägert és Petra Bosse-Huber nyújtja át Schneidernek az ünnepi kötetet

Schneider hivatalát Rajnai elnökként a 2013. januári választásokig viseli, a Német Evangélikus Egyház Tanácsának elnöki posztján azonban egészen 2015-ig szolgál tovább.

„Az életkor nem érdem", mondta Schneider köszönőbeszédében, utalva kerek születésnapjára, s hozzátette: életútját az elrendelés és a saját felelősség ötvözeteként értékelte. Hitvallását sem rejtette véka alá: „Felelősséget vállalni a világért és Istenben bízni összetartozik."

Forrás: EKiR – Erdélyi Dia

Dr. h.c. Nikolaus Schneider lelkészi elnökként (Präses, prézesz) vezeti a Rajnai Protestáns Egyházat (EKiR). Schneider egyben a Német Protestáns Egyház (EKD) tanácsának elnöke is. A Duisburg-i születésű Schneider 2003 óta áll a 2,8 millió tagot számláló Rajnai Egyház tizenhat tagú egyházvezetésének élén. 2009-ben az EKD zsinata a német protestáns egyházak szövetségének legfelsőbb testületének, az EKD Tanácsának alelnökévé választotta. 2010 februárjától az EKD ügyvezető, majd 2010. november 9-től megválasztott rendes elnöke. Ebben a tisztségében 24 millió protestáns egyháztagot képvisel.

 

Teológiai tanulmányait Wuppertal, Göttingen és Münster egyetemein folytatta. 1977-ben a Duisburg-Rheinhausen-i gyülekezet lelkészévé választották. Lelkészként határozottan kiállt az állásuk megtartásáért küzdő munkások mellett, a szociális kérdéseket azóta is szívén viseli – mint Isten emberszeretetének elidegeníthetetlen következményét. Később diakóniai és gyülekezeti lelkész volt Moers-ben, ahol 1987-ben esperessé választották. Tíz évvel később az egyház országos irodája személyzeti részlegének vezetője és egyben a Rajnai Egyház alelnöke lett.

 

Nikolaus Schneider 1947. szeptember 3-án született. Feleségével, Anne-val Düsseldorfban él, két felnőtt lányuk és két unokájuk van. Harmadik, legfiatalabb lányuk leukémiában hunyt el 2005-ben, huszonkét éves korában. „Amikor a szenvedés mutat utat" címmel a házaspár könyvet írt lányuk szenvedése és halála kapcsán.


Schneider 2005-ben a Protestáns Fejlesztési Szolgálat (EDD) felügyelőbizottságának, 2009-ben az EKD Diakóniai Bizottságának elnökévé választották. Ezekről a tisztségekről mondott le, amikor az EKD elnökévé választották. A Präses a Wuppertal/Bethel-i Egyházi Főiskola tiszteletbeli doktora (2011), a Buber-Rosenzweig érem (2012), az Észak-Rajna-Vesztfáliai Tartományi érdemrend (2009), valamint a Német Szakszervezeti Szövetség Hans-Böckler kitüntetésének (1998) birtokosa.

 

Forrás: www.ekir.de

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió