Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent - zárónyilatkozat

Budapest, 2004. július 8-9.

Mi, a Kárpát-medencei Magyar Református Generális Konvent saját egyházaink és egyházkerületeink felhatalmazásából gyűltünk össze 2004. július 8-9-én Budapesten, a Ráday Kollégium dísztermében. Célunk az volt, hogy orvosoljuk egyházunknak a több évtizedes szétdaraboltság okozta káros következményeit. Tettük mindezt a mostani új történelmi helyzetben, amikor elkezdődött a határok légiesedése és a közös érdekeket és értékeket munkáló régiók kialakulása. Időszerűnek tartottuk, hogy mi, magyar reformátusok is egységesen képviseljük a Szentírás, a reformáció és a református egyházak értékeit. Szükségesnek tartottuk egybehívni a Kárpát-medencei magyar református egyházak időszaki értekezletét, hogy közös dolgainkat megbeszéljük.

A Generális Konvent a Kárpát-medencei református egyházak és egyházkerületek mindenkori törvényesen megválasztott elnökségeinek tanácskozó és javaslattevő testülete, amely a Kárpát-medencei, mintegy hárommilliós magyar reformátusságot törvényesen képviselheti és képviseli. A Generális Konvent legitim keretet kíván adni sajátos gondjaink és feladataink megoldásához. Teszi ezt bajainkat, nyomorúságainkat is vállalva. Felelősnek tartjuk magunkat a reánk bízottakért egy olyan Európában, ahol nagy, globális egységek jönnek létre, ugyanakkor kisebb közösségek fokozatosan elszigetelődnek. Az Európai Unióban gazdasági érdekekből kialakított erősödő és kiteljesedő régiók példája nyomán a spirituális régiók kiépítését is szükségesnek és időszerunek tartjuk. E tekintetben a magyar reformátusságnak szép hagyományai vannak, hiszen évszázadokon keresztül munkálkodtak közösen a magyar református gyülekezetek "régiós" alapokon, miközben együtt lélegeztek Európa protestáns és nem protestáns népeivel. Mostani tanácskozásunkat a Trianon óta eltelt időszak egyik kiemelkedő történelmi és egyháztörténelmi pillanataként értékeljük.

A Generális Konvent a következő célkitűzéseket rögzítette és tárgyalta meg mostani tanácskozásán:

Isten iránti hálával nyugtázzuk, hogy a Generális Konvent működőképesnek bizonyult, és tanácskozásán közös álláspont alakult ki a felsorolt célkitűzések megoldásában. "... legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, tudván, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban " (1 Kor 15, 58.) Budapesten 2004. július 9-én.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió