Ülésezett az Egységes Lelkészképesítő Bizottság

2011. április 14., csütörtök

A tanácskozáson véglegesítették az egységes lelkészképesítő vizsgára való jelentkezésre történő felhívás tartalmát, a jelentkezés rendjét, valamint a vizsga időpontját és menetrendjét.

Április 12-én tartotta második ülését az Egységes Lelkészképesítő Bizottság. A Bizottság állandó tagjai mellett ez alkalommal az egyházkerületek püspökei és főgondnokai, valamint az egyházkerületek egy-egy lelkészi és világi delegáltjai kaptak tájékoztatást.

Mint ismeretes, a Zsinat még 2007-ben döntött a lelkészlépesítés rendjének és egységesítésének tárgyában, és felkérte a Zsinat Teológiai Tanulmányi Bizottságát, a Doktorok Kollégiuma Elnökségét, valamint a református teológiai tanárok munkaközösségét – a Coetus Theologorumot – az egységes lelkészképesítés szabályozásának és új rendjének szakmai előkészítésére. A Zsinat 2010. június 4-én fogadta el a szabályrendeletet, amely 2011. január 1-jétől hatályos. 

Az első vizsgára 2011. szeptember 20-21-én kerül sor. A képesítés szakmai szempontjainak egyeztetése március 8-án megtörtént, az Egységes Lelkészképesítő Bizottság teológiai tanár-képviselőinek részvételével. A mostani megbeszélés tárgya a vizsga előkészítése, rendje, illetve a vizsgaanyag számonkérésének szempontjai voltak, a hatályos szabályrendelet értelmében.

A Bizottság véglegesítette az egységes lelkészképesítő vizsgára való jelentkezésre történő felhívás tartalmát, a jelentkezés rendjét, valamint a vizsga időpontját és menetrendjét. Ez a Református Egyház nevű közlönyben, valamint honlapunkon április 30-ig kerül megjelentetésre.

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink