A Kálvinista Szemle májusi számáról

2011. május 16., hétfő

 

Színes tartalommal jelentkezik és kiemelten foglalkozik a májusi felvidéki népszámlálással a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapjának legfrissebb száma.

Jézus tanítványainak a húsvétot követő nehéz időszakát a ma emberenék életérzésével veti össze Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztor a lap vezércikkében.


A lapszám tájékoztat a Zsinati Tanács 16., 17. és 18. üléséről és a 7. esperes-gondnoki értekezletről, röviden hírt ad a belegyházi történésekről, közli a Selye János Egyetem Református Teológiai Kara doktori témáit. Bemutatja a komaróci és a szesztai gyülekezetet, felhívja a figyelmet különböző egyházzenei és ifjúsági alkalmakra. Az Olvasólámpa rovatban a Confessio, a Híd evangélikus magazin és az Ethos legújabb számát ajánlja.

Ján Janovčík nyugalmazott püspökhelyettes bibliamagyarázata A jelenések könyvében az efezusi gyülekezethez címzett levelet veszi górcső alá. Az anyák napja kapcsán az anyai szeretetről olvasható egy írás, amelynek az 1Kor 13 a kiindulási alapja. A tudósítások közt szerepel a Cantate Domino kórus gömöri útja, egy ipolysági evangelizáció, a Kitelepítettek és Deportáltak VI. Emlékestje, ami a komáromi református templomban volt. A gömöri egyházmegye Sajólenkén megtartott közgyűlése, a péderi március 15-ei megemlékezés, a száz éve épült nyitrai templom kapcsán tartott hálaadás szintén a tudósítások szintjén jelenik meg.

A népszámlálás fontosságára Géresi Róbert püspökhelyettes rozsnyói előadása, egy érsekújvári konferencia tanulságai, illetve a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának propagációs anyaga irányítja a figyelmet. A Kálvinista Szemle májusi számából azt is megtudhatja az olvasó, hogy a boldogságért tenni kell.

Istent keresem

2Móz 7,26–8,28

„Én, az Úr, itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között.” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink