Olvassa böjtben is a Reformátusok Lapját!

2020. március 01., vasárnap, Országszerte

Isten álmát álmodjuk, ne a sajátunkat, így válhatnak áldássá a nehézségek – vallja Mező Arnold. A sokgyülekezetes abaúji lelkipásztorral szolgálatról, útkeresésről és elöregedő gyülekezetekről beszélgettünk a Reformátusok Lapja március 1-i számában.

A böjt nem cél, hanem megszentelődésünk egyik útja – mondja Hodossi Sándor. A Debreceni Református Hittudományi Egyetem főiskolai docensét böjt első vasárnapján a böjtölés hitünkre gyakorolt hatásáról kérdeztük. Március 1. idén a Biblia vasárnapja is egyházunkban, így vezércikkünk szerzője a Magyar Bibliatársulat elnöke. Gáncs Péter nyugalmazott evangélikus püspök az örök életre tápláló bibliaolvasásra buzdít mindenkit.

Nem félnek a kínai reformátusok Magyarországon, egy budapesti gyülekezet vezetőjét kérdeztük a Kínából indult, de időközben Európába is eljutott koronavírusról. Ellátogattunk a negyedik Budapesti Református Mérnöktalálkozóra, Öt kérdés – öt válasz rovatunkból ezúttal Torda János nyírábrányi gondnokot ismerheti meg, Komlósi Piroska pszichológus pedig a Károli Gáspár Református egyetem most induló családi életre nevelés programját ajánlja olvasóinknak.

A Reformátusok Lapja március 1-i számában is megtalálják a megszokott és kedvelt rovatokat, lelki írásokat, igemagyarázatokat. Az újság előfizethető a Reformátusok Lapja Kiadóhivatalában: 1113 Budapest, Tas vezér utca 13., +36 1 217 6809, kiado@reflap.hu

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink