„Reflexiók” – Az úrvacsora protestáns és katolikus megközelítései – ELMARAD

2020. március 31., kedd

A Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Kara (KRE HTK) és a Debreceni Református Hittudományi Egyetem (DRHE) tréning-heti tudományos konferenciát szervez az úrvacsora teológiai kérdéseiről 2020. március 31-én, kedden Budapesten, a református teológia Csopaki utca 6. alatti épületében. A program ELMARAD.

Program:

13:30 megnyitó (dr. Kocsev Miklós KRE HTK, dr. Kustár Zoltán DRHE)
13:50 dr. Kránitz Mihály (PPKE HTK): A 2000 éves katolikus tan az eucharisztiáról és a teljes egyházi közösség
14:20 dr. Fabiny Tamás (EHE): Az egység és a közösség ünnepe – az úrvacsora éve a Magyarországi Evangélikus Egyházban
14:50 diszkusszió
15:00 kávészünet
15:15 dr. Fazakas Sándor (DRHE): A református úrvacsoratan ökumenikus potenciálja és szociáletikai konzekvenciái
15:45 dr. Karasszon István (KRE HTK): Az Úr vacsorája Ézsaiás 24-27-ben
16:15 diszkusszió
16:30 - kávészünet
16:40 dr. Versegi Beáta Mária (Sapientia SZHF): A kommunió alappilérei
17:10 dr. Békési Sándor (KRE HTK): Az eucharisztia teológiai értelmezése a festészetben
17:40 diszkusszió
17:50 kávészünet
18:00-19:30 - kerekasztal beszélgetés
résztvevők: dr. Bogárdi Szabó István (KRE HTK), dr. Hafenscher Károly (EHE), dr. Kránitz Mihály (PPKE HTK), moderátor: dr. Zsengellér József KRE rektor

Istent keresem

1Móz 30,1–24

„És elnevezte Józsefnek, mert ezt mondta: Adjon nekem az Úr még másik fiút is!” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink