Érdeklődés és támogatás

2019. szeptember 16., hétfő

„Állam – Egyház – Diaszpóra" címmel szeptember 6. és 9. között Visegrádon tartotta éves közgyűlését és konferenciáját a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége (NYEMPGYSZ). A kilenc országból összegyűlt negyvenöt résztvevő harmincöt diaszpórában működő gyülekezetet képviselt. A közgyűlés új taggyülekezet felvételéről is döntött.

„A Nyugat-Európába került nagyszámú magyar munkavállaló által feladatunk jelentősen kibővült, újabb kihívásokkal állunk szemben. Ezért is tartjuk fontosnak az évenkénti találkozókat, amelyeken egymás örömeit és gondjait megoszthatjuk, és szolgálatunkhoz újabb indíttatást kaphatunk" – fogalmaz a közgyűlés szerkesztőségünkhöz eljuttatott zárónyilatkozata. „Hálásak vagyunk azért, hogy a hazai egyházak szolgálatunk iránti érdeklődését és támogatását is tapasztalhatjuk" – olvasható a Molnár-Veress Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök és Jaskó Irén titkár által jegyzett dokumentumban. „Reménységünk az, hogy a hazai egyházakkal hosszabb ideje folytatott tárgyalások további konkrét eredményekhez vezetnek" – teszik hozzá.

Jaskó Irén titkár, Karvansky Mónika társelnök és Molnár-Veress Pál elnök

A közgyűlésen az elnöki és pénztári jelentés mellett beszámolók hangzottak el a NYEMPGYSZ presbiteri és az ifjúsági konferenciájáról, valamint a gyülekezetek elmúlt évi tevékenységéről. A szövetség közgyűlése döntött a nürnbergi magyar református gyülekezet csatlakozásáról is.

Egyházunk képviseletében Répás Zsuzsanna, a Zsinat Külügyi és Ökumenikus Bizottságának tagja, a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről pedig Cselovszkyné Tarr Klára, az egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának vezetője, a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület ügyvezetője tartott előadást.

Répás Zsuzsanna – aki 2010–2014 között nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkárként maga is aktvan részt vett a terület alakításában – előadásában röviden vázolta a magyar kormányzati nemzetpolitika kialakulását, intézményesülését a rendszerváltoztatás után. Mint elmondta, természetes, hogy a magyar kormányok figyelme elsősorban a Kárpát-medencei magyar nemzetrészek felé irányult, ugyanakkor az összmagyar párbeszéd fórumaként 1999-ben megalakult Magyar Állandó Értekezlet létrehozásakor helyet biztosítottak a diaszpóra képviselői számára is. A diaszpóra természetéből adódó szétszórtsága, fragmentáltsága miatt nehezebb volt megtalálni a folyamatos kapcsolattartás megfelelő formáját, ezért jelentett mérföldkövet 2011-ben a Magyar Diaszpóra Tanács megalakítása, amelynek keretében a kormány igyekszik a diaszpórában működő minél több szervezetet megszólítani, amelyek le tudják fedni a Magyarországtól sokszor igen távol élő magyar közösségek képviseletét is. Az egyházak kiemelkedő szerepet töltenek be a diaszpóra közösségek megmaradásában, ezért a Diaszpóra Tanácson belül külön szekciót hoztak létre az egyházak és – a legtöbbször az egyházakkal szorosan  együttműködő – cserkészet számára. A Diaszpóra Tanács jelenti azt a fórumot, amelyik lehetőséget biztosít a diaszpórában élő közösségek mindennapi életét és hosszú távú megmaradását legjobban szolgáló programok megtervezésére, kialakítására. Így jött létre a Kőrösi Csoma Sándor Program, amelynek révén ma már évente közel 250 ösztöndíjas utazik ki 6-9 hónapra a magyar közösségek segítésére szerte a nagyvilágba. A kormány és az egyházak közötti megállapodás alapján a programban most már részt vehetnek lelkészek és hitoktatók is, hiszen ez volt a diaszpóraszervezetek kifejezett kérése. Idéntől újabb lehetőséget teremt a diaszpórában szolgáló magyar egyházak támogatására a kormány és a Magyarországi Református Egyház között született megállapodás, amely kifejezetten erre a célra biztosít forrást.

Balog Zoltán, a budapesti németajkú gyülekezet lelkipásztora, miniszterelnöki biztos, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet „A külhoni magyar nyelvű szórványgyülekezetek jelentősége és feladata a 21. században Nyugat-Európában" címmel osztotta meg gondolatait. Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója „Szeretetszolgálat jelentősége a diaszpórában" címmel szólt az egybegyűltekhez.

Istentisztelet a visegrádi református templomban

A konferencia résztvevőit köszöntötte Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja, Vörös Ákos dunabogdányi – a visegrádi református gyülekezetben is szolgáló – lelkipásztor, Zeller Tibor, a tanácskozásnak helyet adó Visegrád Hotel igazgatója, valamint Lázárné Zahn Dalma Enikő, a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkészi elnöke. A tanácskozáson meghívottként részt vett Kocsis Márta, a Generális Konvent Egyházalkotmányi Bizottságának elnöke is.

reformatus.hu

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.