Békekonferencia Párizsban

2019. szeptember 10., kedd

Az egyházaknak a béketeremtés folyamatában vállalt aktuális felelősségéről szervez felekezet- és vallásközi konferenciát az Európai Egyházak Konferenciája az első világháborút lezáró békeszerződések századik évfordulóján.

Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) kezdeményezésére keresztyén egyházi, valamint zsidó és muszlim vallási vezetők nagyszabású konferenciára gyűlnek össze Párizsban szeptember 10. és 12. között, hogy kritikusan értékeljék a vallási közösségek sok évtizedes elkötelezettségét a kiengesztelődés és béke iránt, valamint megvitassák aktuális felelősségüket és lehetőségeiket az igazságos béke előmozdításában.

A CEC munkacsoportja által évek óta szorgalmazott és előkészített esemény, amelynek a Protestáns Teológiai Intézet ad otthont, két jubileum miatt is aktuális. Egyrészt a konferencia a fennállásának 60. évfordulóját ünneplő, a kontinens korabeli kelet-nyugati megosztottságán átívelő párbeszéd és egyházi közösség megteremtésére létrehozott szervezet kiemelt eseménye. Másrészt a program az első világháborút lezáró, Európa, sőt a Közel-Kelet mai arculatát jelentősen meghatározó békekonferencia századik évfordulója kapcsán a múlt keserű tapasztalatait és tanulságait, köztük a trianoni békekötés súlyos hagyatékát is felidézi. A Versailles-ba is ellátogató európai, valamint közel-keleti egyházi és vallási vezetők ebben a történelmi távlatban keresik a békés együttélés és béketeremtés új és kreatív útjait a 21. században.

A konferencia témái között lesz az Európa békéjét jelenleg fenyegető aktuális belső és külső veszélyekről folytatott kritikus párbeszéd. A tanácskozás résztvevői ebben a CEC szerepét is mérlegelik, ahogy a béketeremtés, kiengesztelődés és a múlt sebeinek gyógyítása iránt elkötelezett szervezet több évtizedes tapasztalatából is meríthetnek. A hozzászólások és panelbeszélgetések érintik a Párizs-környéki, köztük a trianoni békeszerződésben rögzített új világrend visszásságait, a nyugati világ hagyatékát a Közel-Keleten, a populizmus, fenntarthatóság és gazdaság kapcsolatát, az ábrahámi vallások békéről folytatott párbeszédének eredményeit, Európa aktuális globális felelősségét a békés együttélés és biztonság megteremtésében, valamint a kontinens egyházainak elhívását és konkrét szerepét a béketeremtésben a nemzetközi kapcsolatok mérlegén.

A békekonferencia célja túlmutat a történelmi tanulságokon, a békét fenyegető európai és globális politikai folyamatok értékelésén; a felekezeteken és térségeken átívelő párbeszéd lényege, hogy a CEC közösségét és az európai egyházakat teológiai alapvetéssel és keresztyén alapokon nyugvó útmutatással segítse abban, hogy Krisztus parancsához hűen, hitelesen és hatékonyan vehessenek részt a békét, kiengesztelődést és a múlt sebeinek gyógyulását előremozdító szolgálatban.

A CEC azt reméli, hogy rendezvény ösztönzőleg hat az egyházak és ökumenikus szervezetek elkötelezettségére a pozitív és igazságos békét szolgáló kezdeményezésekben Európában és azon túl. Ennek összefogására rendkívüli munkacsoport felállítására tett javaslatot, amelynek összetételéről a tagegyházak képviselői a tanácskozás szeptember 12-i záró napján döntenek majd. Ekkor kerülhet sor a CEC jövőbeli szolgálatának súlypontjait rögzítő „békeszerződés” megszövegezésére is.

A konferencia programja a CEC honlapján érhető el

Külügyi Iroda

Forrás: www.ceceurope.org

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió