Keressük a református diakónia kiemelkedő szolgálóit

2020. február 03., hétfő

Egyházunk fontosnak tartja a református diakóniában kiemelkedő szolgálatot végző testvérek munkájának elismerését. Ezért a Zsinat 2006 óta az intézményes diakóniai szolgálatot Juhász Zsófia-díjjal, a gyülekezetekben végzett diakóniai szolgálatot pedig Kiss Ferenc-díjjal ismeri el minden évben. Az idei felterjesztéseket 2020. február 28-ig várják. 

A Kiss Ferenc-díjra és a Juhász Zsófia-díjra történő felterjesztéseket az alábbiak szerint lehet benyújtani:

A Kiss Ferenc-díjra az terjeszthető fel, akinek gyülekezeti szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki több évtizede dolgozik fáradhatatlanul és hűséggel a református diakóniában, az elesettek segítéséért. Az elismerésben évente egy személy részesülhet, a kitüntetés 300.000 forint összegű díjjal jár.

A Juhász Zsófia-díjra pedig az, akik a református diakóniai intézmény(ek)ben vállalt hűséges szolgálatával mind szakmailag, mind emberileg, mind a református lelkiség szempontjából kiválóan és eredményesen segítette rászoruló embertársait, akinek szolgálata, életvitele, életszemlélete példaértékű lehet mások számára, és aki legalább 15 éves aktív munkaviszonnyal rendelkezik a református diakónia területén. A Juhász Zsófia-díjban szintén egy személy részesülhet évente, a kitüntetés 300.000 forint összegű díjjal jár együtt.

A kitüntetettekről a Zsinat Diakóniai és Egészségügyi Bizottsága javaslatai alapján a Zsinat tavaszi ülése dönt. A díjakat a Zsinat őszi ülésén adják át.

A felterjesztéseknek tartalmaznia kell:

A felterjesztések benyújtási határideje: 2020. február 28.

A felterjesztéseket postai és elektronikus úton egyaránt el kell ljuttatni a Diakóniai Irodához:

Fotó: Kapás Csilla

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió