Önállóság fókuszú szociális szolgáltatásfejlesztés - egyéni igényekre és élethelyzetre reagálni képes jelzőrendszeri eszközök használatának bevezetése szakmai produktumok közzététele

2018. október 04., csütörtök

Az Egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatása EFOP-1.9.8-17 kódszámú pályázati felhívás 3.1.1. pont 2. tevékenységcsoport a) pontja keretében kötelezően megvalósítandó tevékenység „az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása”.

A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálati intézményeinek szervezet- és szakmafejlesztése című EFOP 1.9.8-17-2017-00002. számú projekt keretében a pályázati felhívás szerinti 2. tevékenységcsoporthoz kapcsolódó önállóság fókuszú szociális szolgáltatásfejlesztés keretében megvalósul az egyéni igényekre és élethelyzetre reagálni képes jelzőrendszeri eszközök használatának bevezetése. A jelzőrendszeres tevékenység vonatkozásában lezárult a jó gyakorlatok és tapasztalatok gyűjtésének fázisa: sor került nemzetközi, hazai tapasztalatok gyűjtésére, hazai tanulmányútra és egy szakmai napra.

A tapasztalatcserét, tanulmányutat, jó gyakorlatok összegyűjtését követően a pályázat megvalósításában közreműködő szakértők egyéni összefoglaló dokumentumban, zárótanulmányban és záróprezentációban rögzítik a tapasztalatokat és jó gyakorlatokat, mely a fenntartó honlapján közzétételre kerül.

A jó gyakorlat gyűjtése és adaptálása során szerzett szemléletmódváltással kapcsolatos tapasztalatok beépülnek egy olyan, a szolgáltatási metódus bevezetését támogató, minőséget biztosító eljárásrendbe, amely más intézményekben is hosszútávon alkalmazható lesz a fejlesztések előkészítésére, bevezetésére, elfogadtatására. A minőséget biztosító eljárásrend a fenntartó honlapján szintén közzétételre kerül.

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió