Hittan: adatlapok a létszámjelentéshez

2018. szeptember 19., szerda

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló szabályrendelet (ZST-91/2016.06.01.) alapján 2018. szeptember 17-én a Zsinati Oktatási Iroda nyilvánosságra hozta a fakultatív hittanoktatás és a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás szervezésével összefüggő létszámjelentés teljesítéséhez szükséges adatlapot és tájékoztatót.

Néhány fontos tudnivaló:

1.) A kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás (KV) esetében az október 1-jei ténylétszámot, a fakultatív hittanoktatás (GY, MÁSEGYH) esetében pedig a szeptember végén ismert létszámot minden olyan egyházközségnek be kell küldenie, mely részt vesz a hittanoktatás szervezésében. A református óvodák és iskolák (REFINT) maguk szolgáltatnak adatot hittanoktatásukról (október 1-jéig).

2.) Az adatlapok postázási határideje: a fakultatív hittanoktatás (GY, MÁSEGYH) esetében 2018. október 1. (hétfő), a kötelezően választható hit- és erkölcstanoktatás (KV) esetében 2018. október 10. (szerda), mely határidő jogvesztő, azaz elmaradása esetén a be nem jelentett hittancsoportok finanszírozása megszűnik.

3.) Az adatszolgáltatás alapján nyújtja be a Magyarországi Református Egyház a 2018. szeptember 1-december 31. közötti időszakra vonatkozó támogatási igényét a Magyar Államkincstárnak.

4.) A nemzetiségi önkormányzatok által fenntartott iskolákat 2017. szeptember 1-jétől a KV hit- és erkölcstan oktatás területéhez soroljuk, a fakultatív hittanoktatás (GY) helyett.

5.) A fakultatív hittanoktatás esetében (a GY adatalapon) nem tüntethetőek fel olyan gyülekezeti alkalmak, mint a gyerekistentisztelet, az ifjúsági bibliaóra stb. Amennyiben a foglalkozás jellege kétséget támaszt, úgy sor kerül a helyi tanterv bekérésére.

6.) A hittancsoportok adatait az egyházközségek a hittan.reformatus.hu oldalon elektronikus formátumban is rögzítik.

A kizárólag a postai úton, eredeti példányban, a vonatkozó határidőig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség. Beküldési cím: Zsinati Oktatás Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Az e-mailben küldött adatlapokat nem lehet figyelembe venni.

Zsinati Oktatási Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió