Kölcsönös tisztelettel, de evangéliumi határozottsággal

2018. június 10., vasárnap

Az Egyesült Protestáns Misszió (VEM), a német egyházak legnagyobb világmissziós szervezete európai partnerségének megerősítéséről egyeztetett az olasz, finn és holland protestánsokkal, illetve a Magyarországi Református Egyház (MRE) bevonásával.

Az Egyesült Protestáns Misszió (VEM) főtitkára, Volker Dally tavaly novemberi magyarországi látogatása eredményeként a magyar reformátusok képviseletében Ódor Balázs külügyi irodavezető is meghívást kapott a VEM Wuppertal-i központjában a Finn Evangélikus Diakónia, a Valdens Egyház és a Hollandiai Protestáns Egyház képviselőivel közösen folytatott megbeszélésre. A június 7-i alkalmon egy esetleges partneri együttműködés konkrét területeiről és lehetséges formájáról egyeztettek a VEM szakmai vezetői és az európai partnerek. A szervezet közgyűlésén – amelynek az MRE németországi testvéregyházai, a Rajnai, a Vesztfáliai, a Lippei és a Németországi Református Egyház meghatározó tagjai – tavaly ugyanis arról határozott, hogy legaktívabb partnerkapcsolataira alapozva megvizsgálja az európai régió kibővítésének lehetőségét.

A VEM munkatársai és az európai partnerek

A VEM forrásainak 90 százalékát ugyan a német tagegyházak biztosítják, a szervezet az egyenrangú partnerség szellemében,afrikai és ázsiai regionális közgyűléseivel és központjaival közösen végzi missziói szolgálatát és dönt a tematikus hangsúlyokról, illetve a programtámogatásokról. Így került például a vallásközi párbeszéd és együttműködés a szervezet „portfóliójába” évtizedekkel ezelőtt az ázsiai tagegyházak kérésére, vagy az emberi jogok és társadalmi igazságosság képviselete és előmozdítása az afrikai protestáns egyházak hathatós támogatásával. Ez a testvéri közösség tetten érhető a központban. A szervezet minden nap áhítatra és közös kávézásra összesereglő mintegy 45 munkatársa közül tíz afrikai és ázsiai tagegyházakból származik, ezzel is kifejezésre juttatva az egyenrangú partnerséget és teret adva az egyes régiók eltérő teológiai és szakmai látásmódjának, ami a szervezet alappillére.

A VEM 35 afrikai, ázsiai és német protestáns egyház közössége. A szervezet vezetőtestületében egyenlő számú képviseletet biztosít mindhárom régiónak, a közgyűlés összetétele ugyanakkor az afrikai és ázsiai egyházak többségi jelenlétét tükrözi. A VEM elődszervezeteiként tartja számon az 1828-ban alapított Rajnai, az 1886-ban létrehozott Bethel-i és az 1965-ben megalapított Zaire-i Missziót. A VEM 1996 óta nemzetközi szervezetként működik, németországi központtal. Az VEM küldetése értelmében, a holisztikus misszió jegyében, az evangélium hirdetésének szerves részeként tekint az evangelizáció, a diakónia, a társadalmi ügyek nyilvános, politikai képviselete, a fejlesztési projektek és a partneri együttműködések egyensúlyára szolgálatában. A globális szervezetként, helyi igényeket figyelembe véve végzi tevékenységét három kontinensen. A missziói szolgálatban arra törekszik, hogy a partnerek kölcsönösen megosszák egymással ajándékaikat és erőforrásaikat, többek között munkatársaik és önkénteseik csereprogramokban való részvételével, és a párbeszéddel, amit a kölcsönös tisztelet jellemez.

Bár a szervezet „nemzetköziesítésére” már 1996-ban sor került, az európai régió mindeddig Németországra korlátozódott. Az európai partnerek meghívásától a VEM azt várta, hogy a szakmai együttműködés kiterjesztésének tematikus súlypontjait közösen határozzák meg. Egyházunk külügyi irodavezetője, Luca Anziani valdens moderátorhelyettes, Olli Holmström, a finn diakónia vezetője és Karin van den Broeke, a Holland Protestáns Egyház zsinatának elnöke az egyész napos egyeztetés keretében éppen ezért a szervezet vezetői és a három regionális iroda programigazgatói mellett a többi, Wuppertal-ban működő tematikus részleg vezetőivel is találkoztak. Szóba került a fiatal felnőttek közötti globális kapcsolatépítés, a kölcsönös látogatások, a partnerek önkéntes hálózatainak és ifjúsági zsinatainak összekapcsolása.

Ulrich Möller, a konferencia moderátora, a Vesztfáliai Egyház külügyi vezetője

A VEM kitűntetett figyelmet fordít a fiatal felnőttek és egyházvezetők képzésére, az ifjúsági bizottságon keresztül pedig döntéshozatali folyamatokba is bevonja őket. Ez lehetőséget biztosítana akár arra is, hogy magyar fiatalok Ázsiában és Afrikában is végezhessenek önkéntes szolgálatot a helyi egyházakban. A VEM ifjúsági hálózata mintegy háromszáz elkötelezett, a szervezet kampányaiban és akcióiban tevékenyen részt vevő fiatalból áll, akik egyben a tagegyházak ifjúsági missziójával is biztosítják az élő kapcsolatot. Hasonló globális hálózat működik az egyházzene területén, ahol a kölcsönös tapasztalatcsere, egyházzenészek képzése mellett olyan, a missziót és evangelizációt szolgáló kezdeményezés is megtalálható, mint a Pop Akadémia, ahol fiatal egyházzenészek szerte a világból profi producerek vezetésével, az európai, afrikai és ázsiai zenei projekteket közösen fejlesztik.

Annette Salomo a VEM németországi régiójának vezetője, a konferencia háziasszonya

Az európai képviselők egyetértettek abban, hogy az „Igazságosság, béke és a teremtett világ integritása” nevet viselő részleg kiemelt szerepet játszhat a jövőben a tervezett együttműködésben. Olyan értékek protestáns recepcióját és képviseletét biztosítja ugyanis kontinenseken átívelő összefogásban, mint az egyetemes emberi jogok, a vallásszabadság, kisebbségek jogai, a teremtett világ védelme, a szociális és ökológiai igazságosság, amelyek az európai egyházak számára egyaránt fontosak, ahogy az az Európai Egyházak Konferenciájának a Wuppertal-ban képviselt egyházak aktív részvételével zajló legutóbbi, újvidéki nagygyűlésén is nyilvánvalóvá vált. 

„Elhívott közösségként veszünk részt Isten missziójában a világban. Együtt teszünk tanúbizonyságot az evangéliumról, arról, hogy Isten megbékéltette magával az emberiséget Fia, Jézus Krisztus által. A Szentlélek erejében bízva, az Ő segítségéért imádkozva munkálkodunk az igazságosságért, a békéért és a teremtett világ védelméért.  Ennek fényében felelősségünk része, hogy kritikusan értékeljük missziói szolgálatunk történetét” – fogalmaz a szervezet küldetésnyilatkozata.

A VEM a fenti témák kapcsán tájékoztató füzeteket jelentet meg, szemináriumokat szervez, és kommunikációs kampányokat indít, amelyekben lehetővé teszi tagegyházai képviselőinek részvételét. Emellett részvételt biztosít az évente megszervezett az „Akció az emberi jogokért” nevű programjában is, az afrikai és ázsiai, gyakorta muszlim országokban kisebbségként élő tagegyházait sújtó alapjogi sérelmekre pedig felhívja a német szövetségi kormány és az Európai Parlament képviselőinek figyelmét, és biztosítja azok képviseletét az ENSZ szervezeteiben.

VEM konferencia előadói

A VEM az európai partnereit előadóként az éves tematikus konferenciájára is meghívta, aminek a vendéglátó Hessen-Nassau-i Egyház konferenciaközpontja adott otthont Mainz-ban. A június 8-9-én csaknem hatvan résztvevővel zajló konzultáció a tervezett együttműködés tematikus hangsúlyainak azonosítására is szolgált. A politikusokat, teológusokat, egyházvezetőket és szakembereket felsorakoztató konferencia a demokráciát és emberi jogokat érő európai kihívások és támadások fényében értékelte az egyházak felelősségét. Az előadók között volt Sven Giegold zöld párti Európa Parlamenti képviselő, aki hangsúlyozta, hogy az Európai Unió elsősorban értékközösség. Keresztyén politikusként az egyházak felelősségét többek között abban látta, hogy eltérő politikai és társadalmi helyzetükben is kölcsönös tisztelettel, de evangéliumi határozottsággal keressék a keresztyének közös hangját, amelyik orientációt adhat az elbizonytalanodott európai állampolgároknak. A jobb és baloldali politikai szélsőségekkel, a populizmussal szemben az a „felelősségünk, hogy jövőképes keresztyén víziót” fogalmazzunk meg és képviseljünk, kiállva a keresztyén értékek mellett, amelyek a békés, igazságos és szolidáris Európa alapjául szolgálnak, emelte ki többek között Ulrich Möller, a Vesztfáliai Egyház külügyi vezetője, a VEM alelnöke. A résztvevők a bevándorlástól kezdve a szabadságjogok keresztyén értékelésén és az egyházak megújulásán át a korlátlan globalizáció fenyegető társadalmi és ökológiai következményéiig, számos kritikus kérdés kapcsán kutatták az egyházak felelősségét Európában és világszerte.

A partnertalálkozó és a konferencia eredményeit a VEM európai régiójának elnöke, Anette Salomo vezetésével egy munkacsoport összesíti. Az ezek alapján elkészülő ajánlás szolgál majd a partnerként meghívott egyházakkal folytatott további egyeztetésekhez.  

Külügyi Iroda, fotó: facebook/vem

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.