Diákok adományai is fejlesztik a Kárpát-medencei református oktatást

2018. június 07., csütörtök

Magyar református óvoda indulhat Szabadkán, új iskola épülhet a partiumi Zilahon és új sportpályája lehet a kárpátaljai Nagybereg református Líceumának – ezeket a fejlesztéseket részben a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap támogatásából valósíthatják meg az intézmények. Mindehhez református diákok és tanárok 17 millió forint támogatást gyűjtöttek. A részletekről Ábrám Tiborral, az alap referensével, a Tiszáninneni Református Egyházkerület főgondnokával beszélgettünk.

Hogyan jött létre az alap?

– A gyökerek régebbre nyúlnak vissza, de a Generális Konvent 2009-ben, a Magyar Református Egyház újraegyesítésekor határozott arról, hogy rendszeresen segít a Kárpát-medencei református oktatás szereplőinek. Így jött létre a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap, amely csak határon túli intézményeket támogat. Segíthetjük új magyar református intézmény alapítását vagy fenntartását, megmaradását. Kezdetben még pályázhattak az intézmények, de így elaprózódott az összeg. Ezért úgy döntöttünk, hogy a határon túli egyházkerületek vezetőségei választhassanak évente egy-egy célt, intézményt, amelyet támogatunk. Illetve minden kilencedikes – tehát elsős középiskolás – határon túli református iskolába járó diáknak új fordítású, magyar nyelvű Szentírást ajándékozunk.

Miből tudnak támogatást adni?

– Az alap egyik forrása, hogy a Kárpát-medencében lévő magyar református intézményeket arra kérjük, hirdessenek adománygyűjtést, amellyel az alapot – és így a magyar református oktatást – támogatják. Nem pusztán azt kérjük, hogy a diákok és a tanárok adjanak anyagi támogatást, hanem azt, hogy maguk szervezzék a gyűjtést. Az adománygyűjtés Magyarországon még nem általános gyakorlat. A miskolci Lévay József Református Gimnáziumban például a diákok maguk sütötte süteménnyel gyűjtenek a segítőkész járókelőktől támogatást. Úgy gondolom, az adománygyűjtés több annál, mintsem hogy pénzt gyűjtünk. Fejlődik a diákok szociális érzékenysége, megtanulják az adománygyűjtés szervezésének folyamatát, módszereit, amely később beépülhet az életgyakorlatukba, és felnőttként már természetes lesz számukra egy-egy hasonló akció.

Teológusok is segítettek
A budapesti teológusok is gyűjtöttek adományokat a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap számára. Ábrám Tibor, az alap referense azt mondja: a következő gyűjtés során a többi teológiát is szeretnék bevonni az akcióba.

Mekkora összeg gyűlt össze legutóbb?

– 17 millió forint, úgy, hogy még a nehéz helyzetben lévő kárpátaljaiak is négyszázezer forintot gyűjtöttek össze. Ezt az összeget még 11 millió forinttal kiegészíti a Magyar Református Egyház, így 28 millió forint támogatást oszthatunk szét.

Milyen célokat támogatnak most a Kárpát-medencében?

– Marosvásárhelyen a református általános iskolai tagozat tantermeit szerelhetik fel 5,5 millió forintból. Nagyberegen új sportpályát alakíthatnak ki a líceumban ötmillió forintból. Zilahon a hatmillió forintos támogatást a tervezési költségekre fordíthatják, új református gimnáziumot építenek, mivel a régi iskolaépületet még mindig nem kapta vissza az egyház. Szabadkán új református óvoda indítására kaptak négymillió forintot, Rozsnyón pedig lecserélhetik a református alapiskola buszát 4,5 millió forintból. Horvátországban nincsen magyar református iskola, mégis segíthetjük a gyermekek oktatását azzal, hogy ott félmillió forintból nyári táborokat támogatunk. Fél-félmillió forinttal támogatjuk a Kárpát-medencei református tanévnyitót, a református középiskolások, valamint általános iskolások találkozóját.

Hegedűs Márk, kép: Varga Gábor

A cikk megjelent a Reformátusok Lapja 2018. június 3-i számában.

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.