Hittan: létszámjelentés

2018. május 19., szombat

Tájékoztató az állami iskolák 1-8. évfolyamán kötelezően választható hit- és erkölcstan 2018/19. tanévi becsült létszámának jelentéséhez.

A hittanoktatás szervezésének rendjéről és a hittanoktatók zsinati foglalkoztatásáról szóló [ZST-91/2016.06.01.] szabályrendelet 10. § (1) bekezdése alapján a Zsinati Oktatási Iroda közzéteszi az „Adatlap az október 1-jei becsült adatokról a kötelezően választható református hit- és erkölcstan szervezéséhez 2018/19., egyben adatlap a taneszközök tanulói példányainak rendeléséhez" elnevezésű nyomtatványt.

Az adatlapot a 2018. október 1-jei becsült állapot szerint kell kitölteni. Becsült állapotnak az állami iskolával folytatott egyeztetés alapján tervezett csoportszámot, valamint az állami iskola által közölt, a kitöltés pillanatában ismert létszámokat értjük. Az adatlap egyben a taneszközök tanulói példányainak megrendelésére is szolgál, azonban az egyházközség kezelésében lévő tartós tankönyvek számát nem szabad levonni a csoportlétszámból, mivel a levonást az Oktatási Iroda végzi el.

A tanári példányok rendelése az előző tanévekhez hasonlóan közvetlenül a Kálvin Kiadótól lehetséges.

Kizárólag a postai úton, eredeti példányban 2018. június 11-ig postára adott adatlapok befogadására van lehetőség, mivel a közel ezer adatlap feldolgozására mindössze két hét áll rendelkezésre. Beküldési cím: Zsinati Oktatási Iroda (1146 Budapest, Abonyi u. 21.). Tisztelettel kérjük, hogy a szoros feldolgozási határidőre való tekintettel lehetőleg elsőbbségi küldeményként szíveskedjenek postára adni az adatlapot!

Tájékoztatást szeretnénk adni arról, hogy a REKIR hit- és erkölcstan moduljában, a hittan.reformatus.hu oldalon az adatszolgáltatás párhuzamosan elektronikusan is elvégezendő. A REKIR 2018. január 1-jétől éles üzemmódban működik. Az elektronikus felület kitöltését a szabályrendelet január 1-jén hatályba lépett módosítása írja elő.

Budapest, 2018. május 18.

Zsinati Oktatási Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió