A feltámadás a bizonyíték

2018. április 01., vasárnap

A velünk öröktől megbékélt Isten hozta ki a juhok nagy pásztorát a halálból. Ez az Isten konklúziója, a feltámadás – mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke húsvétvasárnapi igehirdetésében a budahegyvidéki református templomban.

„Isten megteremti a belső feltételeket – ez a feltámadásért való hálaadásunk, az új élet reménységéért való örömünk –, és megadja az erőt, a készséget, az elgondolást, valamint teret készít számunkra arra, hogy azt tegyünk, ami kedves, azt cselekedjük, ami jó, betöltsük az Isten szeretetparancsolatát" – mondta.

A református püspök hangsúlyozta, a feltámadással Isten egy új ígéretet adott mindannyiunkra vonatkozóan: Jézus él, mi is élni fogunk. Ha őbenne vagyunk, mi is föltámadunk. Hozzátette, számunkra a feltámadás nyitja meg az örök lét világát. Ez hozza az igazi reményt, túlmutat az egész életünkön.

Foglaló az örök életre

„Jézus Krisztusban titokzatos módon Isten öltött testet, Ő fizette meg a bűn halálos árát, hogy kiszabadítson bennünket." Olvassa el a Parókia portál Bogárdi Szabó Istvánnal készült interjúját is Krisztus feltámadásának jelentőségéről!

Az egyházvezető szólt az afrikai és ázsiai keresztyének mai helyzetéről is. Augustinust idézve azt mondta, hogy ma is üldözik a keresztyéneket szerte a világon, ahogy a Római Birodalom bukása idején.

Bogárdi Szabó István megfogalmazta az európai ember szorongató kérdéseit is: Hol a családi élet tisztessége? Miért az irigykedés a nyerő erő? Miért divat gyalázni elöljáróinkat, ahelyett, hogy imádkoznánk érettük? Hol a testvérszeretet? A mai ember miért önmagát gyűlölve imádja egyre csak azt, aki nem ő maga, hanem idegen? Mitől szaporodtak meg a hamis tudományok? Miért a „hazudozás a sikerágazat"?

Azt is kérdezzük magunktól: „Hitted volna, hogy minden piaci termék lesz? Te magad is azzá váltál. A közösségi média is csak azért működik olyan pompásan, hogy eladják az adataidat, az érdeklődéseidet, a vágyaidat."

A püspök úgy fogalmazott igehirdetésében, hogy az ember rendre elfordul Istentől, aztán számon kéri tőle a valóságát. Fellázad az igazság ellen, aztán felháborodik azon, hogy a hazugság uralkodik. Megszegi a szeretet parancsát, aztán méltatlankodik, hogy átcsap a feje fölött a gyűlölködés. Isten válasza a panaszkodásunkra, a riadalmunkra, hogy tanuljunk meg áldozatot hozni, teljessé válni a szeretetben, imádkozni elöljáróinkért, könyörögni a békességért, hűségessé válni azokhoz, akik igazságra tanítanak, és törekedni a jó lelkiismeretre. „Az erkölcsi, szellemi tisztaságban, világos gondolkodásban, jóindulattal, és jó akarattal minden erődből végezd a szeretet munkáit" – tette hozzá.

Arra a kérdésre, hogy ezt miként tegyük, amikor a gyűlölet a „nyerő" és a hazugság áll az első helyen, a válasz az, hogy a feltámadás erőivel.

Bogárdi Szabó István hangsúlyozta: a feltámadás a bizonyíték arra, hogy össze lehet rakni úgy az életünket, a dolgainkat, az akaratunkat, az erőnket, hogy ne a gyűlöleté legyen az első hely és ne a hazugság viruljon. Keressük a békességet! – zárta igehirdetését.

A húsvétvasárnapi istentisztelet úrvacsoraosztással fejeződött be a budahegyvidéki református templomban. A gyülekezeti hirdetésekben arra biztatta a püspök a híveket, hogy vegyenek részt az április 8-i országgyűlési választásokon, valamint ne feledkezzenek el felajánlani adójuk egy százalékát egyházuk javára.

MTI / reformatus.hu, fotó: Kalocsai Richárd

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.