Őszintén az érzelmekről

2018. február 16., péntek

„Lelkészként az egész családunkkal, annak minden érzelmi terhével és örömével együtt szolgáljuk Istent. Ezért nem tolhatjuk háttérbe a magánéletünket sem, hiszen onnan vagy áldás, vagy átok gyűrűzik tovább. Isten az áldást kínálja valamennyiünknek!" – olvasható a Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat levelében, amellyel lelkészeket és házastársaikat hívogatják házassággondozó hétvégére. Az alkalom szervezőivel, Szőke Etelka lelkésszel, pár- és családterapeutával és férjével, Szőke Attila lelkésszel, lelkigondozóval a kivételes programról és az érzelemfókuszú terápiáról beszélgettünk.

– Egyre többször hallhatunk a párkapcsolati tréningek fontosságáról. Mi a megnövekedett figyelem oka?

Szőke Attila: Az elmúlt száz évben megváltozott a házasságok státusza, és az is, amit ettől az intézménytől várnak az emberek. A házasság hosszú ideig inkább volt gazdasági kapcsolat, mint szerelmi viszony, azonban emellett a párokat komoly családi háló és egy egész faluközösség vette körül. Ehelyett ma inkább az önálló családok jellemzőek, melyekben a házastársak egymáshoz fűződő kapcsolata kell helyettesítse a nagycsalád és a település megtartó erejét. Partneri kapcsolatra van szükség, egyre inkább meg kell tanulnunk, hogyan működtessük a házasságunkat – amibe a lelkünk mélyebb rétegeit is be kell vonni. Ez sokszor nem megy egyedül.

Szőke Etelka: Már az elmúlt húsz évben is komoly változások következtek be a nemi szerepek terén, miközben a generációk egyre sérülékenyebb mintákat adnak tovább egymásnak. Most jött el az ideje, hogy kidolgozzuk a szerepek élhető modelljeit. Sok probléma megoldásának alapja a konfliktuskezelés helyett a kötődéskezelés lenne – ami a mai fiatalok számára szinte idegen, ezért hamar zsákutcába kerülnek. Ha a felek sűrűn sérülnek konfliktusaikban, könnyen bezárkóznak, ezért fontos, hogy képesek legyenek segítséget kérni.

Bár egyértelműnek tűnik, mégis érdemes tisztázni: miben más egy lelkészházasság, mint más házastársi kapcsolat?

Szőke Attila: Többféle lelkészházasság van, sokszor a két fél két különböző gyülekezetet vezet, de olyan is előfordul, hogy együtt vezetnek egy nagyobb gyülekezetet, illetve az a tapasztalatunk, hogy a nem lelkész házastársak is komoly szolgálatot vállalnak a gyülekezet életében. Mi például közösen vezetjük a gyülekezetünket, Eta a beosztott lelkészem, ezért mi személyesen is megtapasztaljuk, mennyire könnyen összefolyik a szolgálat és a családi élet. Ha nem figyelünk oda, hamar azt vesszük észre, hogy már nem a magánéletünkről beszélgetünk, hanem arról, ki ér oda egy idős gyülekezeti taghoz vagy ki tart hittanórát. Egy lelkész számára mindig nagyon fontos a gyülekezete, de csak akkor tud tagjai között hitelesen szolgálni, ha párkapcsolatában erős.

Szőke Etelka: Azokban a házasságokban, melyekben az egyik fél lelkész, kiemelt szerepe van az odafigyelésnek, mert ami kettőjük között történik, kihat a gyülekezet életére is. A lelkipásztor és a családja a saját kapcsolati rendszerén keresztül lép be a gyülekezet életébe, ezért ha otthon feszültség van, a közösségi életben kompenzatív kapcsolódás következik be: a lelkész a gyülekezettől szeretné megkapni azt az elismerést és megértést, ami kapcsolatából – az adott időszakban – hiányzik, ezért ilyenkor megváltozik jelenléte. A személyes Istenkapcsolatunk is egy tér, a lelkész pedig arra hívatott el, hogy saját istenkapcsolati teréből szolgáljon a gyülekezetben. Amikor a párkapcsolati tér sérül, lassan torzul az Istenkapcsolat is, ami komoly következményekkel jár.

Miért szól ez a tréning kifejezetten lelkészeknek és a házastársaiknak?

Szőke Etelka: A lelkészházasságokban – már csak a gyülekezetükkel, gyülekezeteikkel való szoros kapcsolat miatt is – vannak nehéz érzelmi időszakok, amikor nagyon fontos időt szakítani a kötődés erősítésére. Ebben mintákra és megfelelő modellekre van szükség. Egy-egy nehézség esetén könnyebb „beleállni” a 24 órás szolgálatba, hiszen ez legitimmé is teszi, miért nincs annyi idő a házasságra. Emiatt a házaspárok sokszor csak az utolsó utáni pillanatban kérnek segítséget – mi azt szeretnénk erősíteni, hogy az odafigyeléssel megelőzhetőek a visszafordíthatatlan szakadások.

Szőke Attila: Maga a májusi tréning is egy preventív jellegű alkalom, ahol arra szeretnénk fektetni a hangsúlyt, hogy legyen természetes a mi házasságainkban is az a tudatosság, amit gyülekezeti tagjainknak próbálunk átadni a jegyesoktatás során. Ha természetessé válnak a preventív alkalmak, még inkább elmélyülhetnek a házastársi kapcsolatok. Mi egy mintát szeretnénk megmutatni, amit majd a pároknak gyakorolniuk kell, és így az beépülhet a mindennapjaikba. Azt tapasztaljuk, hogy a krízisben lévő párok szeretik egymást, azonban kötődési mintázataik eltávolítják őket – a célunk, hogy ezeket időben felismerjék és feldolgozzák.

A hétvége témája: A házasság új megvilágításban: érzelmi fogékonyság – az életre szóló szerelem titka

Helyszín: Balatonszárszó SDG Hotel

Időpont: 2018. május 1-3.

A lelkigondozó tréningre kizárólag lelkészek és házastársaik jelentkezhetnek. Jelentkezés és bővebb információ a Gyökössy Intézet oldalán érhető el.

Jelentkezési határidő: 2018. február 28.

Mik az eddigi, hasonló alkalmak tapasztalatai?

Szőke Attila: A hasonló alkalmakon – így reméljük, májusban is – sokat jelent, hogy mi is házaspárként vagyunk jelen. Fontos, hogy mind a két nemet képviseljük, ezzel oldottabbá és természetesebbé válnak a beszélgetések. Úgy érezzük, erre kaptunk elhívást Istentől: segíteni más pároknak, hogy még inkább megismerjék egymást – és önmagukat.

Szőke Etelka: Ősszel már foglalkoztunk az érzelemfókuszú terápiával lelkipásztorokkal – de az mentálhigiénés képzés keretein belül történt. Ez a módszer egy éve van jelen hazánkban, ilyen szempontból újnak számít, ugyanakkor már a tavaszi alkalom meghirdetése után többen jelentkeztek, ami mindenképp pozitív.

Mit jelent az érzelemfókuszú terápia?

Szőke Etelka: Ez a módszer nem viselkedésváltozást céloz meg, hanem a kötődéskezelést, a bizalom és bizalmatlanság vizsgálatát. A cél, hogy a szeretetkapcsolat gyógyítsa a sebeket és segítsen elűzni a félelmeket. Azoknál a keresztyén pároknál, akik egy krízisben nyitottak és keresik a megoldást, az Istennel való kapcsolatuk is változik, mélyül – ebben is segítség ez a módszer. Az Úr sokszor azért mutat rá a kapcsolatunkra, mert ezzel figyelmeztet, hogy a krízis megoldása az út Isten felé is. Mint amikor Jézus a samáriai asszonynak beszél az üdvösségről, majd azt mondja, menjen haza a férjéhez. Hamar kiderül, hogy akivel együtt él, nem is a férje, majd feltárul múltja – végül a kapcsolatára figyelve döbben rá, hogy Jézus a Krisztus.

Az „Érzelem Fókuszú Párterápia” (ÉFT) egy új párterápiás módszer és megközelítés. A program során a párok elméleti témafelvetéseket hallgatnak, videorészleteket néznek meg, majd kidolgozott tematika alapján lehetőségük nyílik kettesben beszélgetni a különböző kérdésekről. A vezetők ehhez segítséget nyújtanak, de a házaspárok az elvégzett munkáról nem beszélnek másokkal, a közös csoporttérben csak a folyamatok általános értékelése, a kérdések megosztása történik – így a titoktartás, a bizalmi légkör mindvégig biztosított. 

Milyen program várható a májusi tréningen?

Szőke Etelka: Két része lesz a tréningnek. Az elsőben az a célunk, hogy a negatív vagy elzáró viselkedést felismerjük, majd megvizsgáljuk, milyen fájdalmak vannak ezek mélyén, és azokat kezdjük el kezelni. A második részben megkezdjük a pozitív építkezést, visszanézünk a múltba, beszélünk a megbocsátásról és az intimitásról is. Megbeszéljük, és példákon keresztül is bemutatjuk, hogyan lehet a szerelmet életben tartani, hogy így a mindennapi életben is kapcsolódhassunk egymáshoz és Istenhez is.

Szőke Attila: Nem a csoportdinamika a fontos, a házaspárok külön „dolgoznak” majd, ezért is választottunk olyan helyszínt, ahol mindenki visszavonulhat a saját szobájába. Megbeszélünk majd törvényszerűségeket, de az a tapasztalatunk, hogy ezekből nem lehet passzív előadáshallagatással kizökkenteni a feleket, aktív cselekvésre van szükség.

Mi az első lépés, ami közelebb viheti egymáshoz a házastársakat?

Szőke Etelka: „Ha valaki azt mondja: »Szeretem Istent«, a testvérét viszont gyűlöli, az hazug, mert aki nem szereti a testvérét, akit lát, nem szeretheti Istent, akit nem lát.” (1Jn 4,20) Ez az ige gondolatébresztő üzenet mindenkinek, de különösen a hívő házaspároknak. Azzal szembenézni, hogy az ember kiemelt, szerelmi kapcsolata nem jól működik, mindig távolodást jelent Istentől.  Ennek a másik oldalán azonban ott van a szeretet, amit napról napra hangsúlyozni és erősíteni kell.

Farkas Zsuzsanna

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió