„Békesség nektek!”

2017. november 10., péntek

Beiktatták tisztébe a Baranyai Református Egyházmegye új esperesét, Győrfi Bálintot. A zengővárkonyi lelkész azt mondta: esperesként az egységet szeretné munkálni.

Baranyában azért írtak ki időközi választásokat, mert a korábbi esperes, Kovács János nyugdíjba ment. „Egyik legfontosabb feladatom, hogy támogassam a szórványgyülekezetek helyzetének megoldását – nyilatkozta terveiről Győrfi Bálint. – Számos baranyai falu elnéptelenedett, így velük együtt a gyülekezetek is. Újra kell gondolnunk a gyülekezeti struktúrákat, hogy egyetlen református se maradjon lelkipásztor nélkül. A feladat másik része is nagy kihívás, hiszen a – többségében – családos lelkészeknek megfelelő körülményeket kell biztosítanunk a szolgálathoz.”

Győrfi Bálint úgy fogalmazott, hogy örömmel emlékszik vissza október 29-ére, amikor zsúfolásig megtelt a hatszáz főt befogadó sellyei templom az egyházmegyei reformációi istentiszteleten. „Nagy élmény volt ez a számunkra, megyénk szinte minden lelkipásztora eljött, hogy együtt ünnepelhessünk. Talán ez az alkalom is jelzésértékű arra nézve, hogy esperesként az egységet szeretném munkálni” – tette hozzá.

Tengerentúli tapasztalatok

Győrfi Bálint 1974 februárjában született, nős, egy kisfiú édesapja. 14 éves koráig Pécsett élt, majd a Debreceni Református Kollégiumba járt és ott érettségizett. „Tulajdonképpen én is »pakkos Nyilas Misi« voltam. Pécsiként azért jártam Debrecenbe, mert szerettem volna református iskolában tanulni, és akkoriban csak a hajdúsági fővárosban volt erre lehetőség.”

A gimnázium után a teológiát is Debrecenben végezte, majd három évet töltött ösztöndíjjal az Amerikai Egyesült Államokban, ebből egy évet St Lois-ban, Missouri államban, két évet pedig Washingtonban. 2001-ben jött haza és 2003-ban iktatták be a zengővárkony-nagypalli társegyházközség lelkipásztorává. „A tengerentúl töltött három év rávilágított arra, hogy a negatív társadalmi folyamatok – az elidegenedés, a széttagoltság – rövidesen begyűrűznek Európába is. Évek óta tudatosan küzdök azért, hogy a közösségeink megmaradhassanak” – fogalmazta meg céljait a lelkipásztor.

Békesség nektek!

Győrfi Bálint székfoglalójában János evangéliuma 20. fejezetének 19–23. verseiről beszélt, a „békesség nektek” krisztusi gondolatot hangsúlyozva. A Baranyai Református Egyházmegye új esperesét Bogárdi Szabó István dunamelléki püspök, a Zsinat lelkészi elnöke iktatta be tisztségébe november 10-én Pécsett, a belvárosi református templomban.

Fekete Zsuzsa, fotó: Kutas Éva

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió