Templomok perselypénzből

2017. október 22., vasárnap

A Magyarországi Református Egyház Zsinata 2009-ben határozta el, hogy a reformáció hónapjának utolsó vasárnapján befolyt perselyadományokat minden évben egy kiemelt ügy támogatására ajánlhatják fel a gyülekezetek. 2010 óta hét új magyarországi református templom befejezését segítette ez az összefogás, mindegyik építkező közösséget be is mutattuk honlapunkon és a Reformátusok Lapja hasábjain. Ezen a héten naponta frissülő cikkünkben annak járunk utána, hol tart ma Nagykovácsi, Badacsonytomaj, Mezőnyék, Debrecen-Lencztelep, Sajólád, Erdőkertes és Esztergom református gyülekezete.

Három alappilléren Nagykovácsiban (2010)

Öt éve fejezték be Nagykovácsiban a református templom építését, tavaly decemberben pedig elkészült a parókia is. „A 2010-es év október végi országos perselyadományának köszönhetően sikerült megvalósítani a templomban a villanyvezetékelést, a burkolatot és a fűtés egy részét is" – sorolja Varga Róbert lelkész. Azt külön ajándékként élte meg a közösség, hogy 2012-ben harangjukat a templommal együtt szentelhették fel. 

Riportunk 2010-ből: Isten elvégzi a maga munkáját

Ahogy átköltöztek az új templomba, a gyülekezet is gyarapodni kezdett, jelenleg 313-an szerepelnek a választói névjegyzékben. Azonban nemcsak létszámukban növekedtek, hanem lelkiekben is, elindultak hitbéli útjukon az emberek; az adakozókedv is megugrott. „A templom valódi közösségi házává vált a gyülekezetnek, ahova szívesen járnak az emberek, összetartó erővel bír" – fogalmaz a lelkész. Mint mondja, bizonyos értelemben önfenntartóvá is vált a gyülekezet. Persze, sokat kell még erősödnie a fiatal közösségnek, de bizakodóan vallja: „a szolgálat alapja az igehirdetés, a lelkigondozás és a látogatás. Ha ez a három jól működik, akkor a gyülekezet életképes."

A gyülekezetben három ifjúsági csoport működik, asszonyórákat tartanak, hitoktatás folyik óvodában-iskolában. A lelkipásztor örömmel mesél az esküvők szép számáról és arról, hogy sok fiatal házaspár jár a gyülekezetbe. „A dolog ott kezdődik, hogy konfirmáció után nem mennek el a fiatalok, hanem itt maradnak az ifjúsági csoportokban, mert otthon érzik magukat" – mutat rá.

Meg is tesznek ezért mindent: évente több alkalommal tartanak előadásokat, vendégelőadókat hívnak. Zenés áhítatokat, műsoresteket, múzeumlátogatásokat, filmklubot szerveznek, gyermekmegőrzőt működtetnek, nyáron több táboruk is van, gyülekezeti hétvégékre járnak, közös szeretetvendégségeket rendeznek. Időnként a kultúrház eseményeinek is a templom ad otthont. A gyülekezet iratterjesztése fellendült, saját könyvtárral büszkélkedhetnek. Honlapjuk megújult, minden igehirdetés, program elérhető rajta, saját énekkar megalakítását tervezik. Novemberben pedig egy ünnepség keretében emlékeznek meg a templomszentelés ötödik évfordulójáról.

Badacsonytomaj szórványlétben (2011)

Badacsonytomaj egy kisváros a Balaton-felvidék mesés lankáin, egyben a környező falvak református központja is. A gyülekezetet Gondos Gábor lelkipásztor vezeti, aki örömmel meséli, hogy a nyári időszakban nem ritka a húsz fő feletti létszám. Év közben általában 10-15 fő vesz részt az istentiszteleteken, de egy-két alkalommal már 25-en, 30-an is voltak, és a nyaralók is egyre inkább megtalálják a gyülekezetet. A lakosok közül mindösszesen 73-an vallják magukat reformátusnak.

Riportunk 2011-ből: Becsületbeli ügy

Egyházunk Zsinata 2010-ben szavazta meg, hogy 2011-ben az október utolsó vasárnapján országszerte összegyűlt perselypénzt a badacsonytomaji gyülekezet kapja meg. Az összegből a templomot szerkezetkész állapotból használatba vehető állapotba tudták hozni. Elkészültek az ablakok, a bejárati nyílászárók, a kerítés, a belső templomburkolás, a karzat, valamint a bejárat előtti térburkolat is. Sőt, a templom mögötti kis termet is sikerült befejezni. Azóta, ellentétben a korábbi évek gyakorlatával, több esküvőt, keresztelőt és felnőttkonfirmációt is tartottak a templomban.

„Fontos, hogy legyen egy olyan helyünk, ahol ez a kis közösség otthonra találhat és legyen lehetőség a gyülekezet növekedésére" – fogalmaz a lelkipásztor. Bár hivatalosan még nincs használatba véve az épület, egy ünnepséget követően már elkezdték használni azt. Az azt megelőző estére így emlékszik a gyülekezet vezetője: „Megálltunk néhány testvérrel az úrasztala előtt és először éreztük azt, hogy egy templomban vagyunk. Felemelő érzés volt." Mint mondja, a közösségre is pozitívan hatott, hogy az imaházból át tudtak költözni a templomba. Olyan emberek is elkezdtek újra közösségbe járni, akik különböző okok miatt korábban elmaradtak.

A templom a gyülekezeti központtal együtt alkotja az épületegyüttest. Utóbbi még félkész állapotban van, a következő év feladata azt befejezni. Gyülekezeti terem, lelkészlakás és apartmanok kapnak benne helyet. „Óriási segítség lesz, vendégül tudjuk látni az előadókat, a meghívott vendégeinket" – tervezget. Az öt gyülekezeti helyen szolgáló lelkész Zánkáról jár át, a vasárnapi istentisztelet mellett hittanórákat tart, zenés áhítatokat, őszi kirándulást szervez. A szórványlétből fakadó nehézségek ellenére is úgy látja, megvan az emberekben a nyitottság és a befogadókészség Jézus Krisztus igéjére. „Nem látványos a növekedés, de évről évre mindig van egy-két új ember" – meséli bizakodva.

Sokszínű Mezőnyék (2012)

Már állt a templom, amikor a Zsinat úgy döntött, hogy a magyarországi gyülekezetek 2012. október végi perselypénzüket a nyékládháza-mezőnyéki gyülekezetnek ajánlják fel. A templom befejezéséhez ugyanis hiányzott az orgona. Az akkor odaítélt összeg megvan még, kiegészítésre vár, hogy méltó orgona kerülhessen a karzatra. „Maga a templom kész: alagsor, felső rész, gyönyörű ablakok, padok és karzat. Már csak a templom éke hiányzik" – avat be Mátyás Sándor lelkipásztor, aki feleségével három gyülekezetben is szolgál. Mint mondja a templom az egyházkerület támogatásával épült meg az egyházközség alapítványának folyamatos hozzájárulásával, nem utolsó sorban a magánszemélyek olykor többmilliós felajánlásai és segítő munkájuk révén. Az épület terveit Perge József és Szliszka Csaba gyülekezeti tagok tervezték, míg Bukovenszky János presbiter a kivitelezésben vállalt oroszlánrészt.

Riportunk 2012-től: Cseppekből, mint fecske a fészket

Amikor Mátyás Sándor huszonhét éve a gyülekezet élére került, alig jártak hatan-nyolcan templomba, kis híján megszüntették az egyházközséget. Jelenleg 200-220 főből áll a közösség, ami nagyon nagy önrészt vállalt a templomépítésből. Rendszeresen 60-an, 70-en járnak vasárnapi istentiszteletre. „Amikor felépült a templom, elkezdte odavonzani, mint kotlós a csibéit, a híveket" – emlékszik vissza a lelkész. Azt mondja, Isten akarta, hogy templomuk épüljön, ők csak az akaratának engedelmeskedtek.

Élénk gyülekezeti élet folyik Mezőnyéken: januárban ökumenikus imahetet tartanak, februárban evangelizációs hét következik, egész évben zajlanak a nőszövetségi alkalmak, legutóbb épp csigatészta készítés, nyáron kislányok, kisfiúk, nagylányok, nagyfiúk hete váltja egymást. Emellett ott vannak az állandó alkalmaik, amelyeket felesége, Mátyásné Kiss Katalin vezet: az istentiszteletek felnőtteknek és gyermekeknek, a külön imaórák, ahol a gyülekezet tagjai imádkoznak egymásért. Bibliaiskola, bibliaórák, presbiteri konferenciák – csupán néhány példa a sokszínű mindennapokból. Mindez modern környezetben, babaszobával, konyhával, kiszolgáló helyiségekkel. A lelkész azonban arra is felhívja figyelmet, bár felépült a templom, még sok a feladat. A templomhoz esős időben sárban vezet az út, nincs aszfaltozott járda.

Beszélgetésünk közben kitűnik, hogy nagyon szeretik a zenét. A templom 2013-as szentelésére össze is állt a gyülekezeti kórus, a 20 fő négy szólamban dicsérte az Urat. „Egy gyönyörű orgonával micsoda hangversenyeket tarthatnánk" – ábrándozik a lelkész. Legnagyobb célkitűzésnek mégis a gyülekezetépítést tartja: „Isten Igéjét hirdetni, kutatni az Írást és minél több evangelizációs alkalmat tartani."

Egy „alvó" városrész szívében – Debrecen-Lencztelep (2013)

A lencztelepi templom története aláírásgyűjtéssel kezdődött, a magas részvételi arány és a támogatottság azt mutatta: igény és szükség van egy új református templomra Debrecenben. Az épület felszentelésére 2014 októberében került sor, amihez hozzájárult a két évvel korábban Debrecen-Lencztelepnek megszavazott és 2013 október végén megtartott adománygyűjtés.

Riportunk 2013-ból: Templom a város szélén

„Elsősorban gyülekezeti alkalmaknak ad otthont: istentiszteleteknek, bibliaóráknak, bibliaiskolának, ifjúsági foglalkozásoknak és gyermekistentiszteleteknek. Ezek a rendszeres heti alkalmaink, de vannak egyéb összejöveteleink is: filmklub, gyülekezeti napok, közös főzések, szeretetvendégségek, koncertek, adventi Mikulás-ünnepség" – mutatja be a templom és a közösség életét Tamás Gergely lelkipásztor. A gyülekezetben valamennyi generáció képviselteti magát. Egy átlagos vasárnapi istentiszteleten megközelítőleg ötvenen vesznek részt, ebből 10-15 gyerek. „Nagy öröm, hogy egyre több fiatal hívő család csatlakozik hozzánk, közösen gondolkodunk és imádkozunk" – fejezi ki háláját. A missziói munkát segíti a debreceni Méliusz-könyvtár kihelyezett pontja és a szomszédos közösségi játszótér is, mindkettő kapcsolódási pont az emberek felé.

„Ez egy alvó városrész, ahonnan reggel eljárnak dolgozni az emberek és estére jönnek csak haza. Sokan hiába laknak itt, reggeli és esti útvonalukon nem esik látókörükbe a templom" – mutat rá a nehézségekre, hozzátéve azonban, hogy mások pedig szeretnének a közösséghez tartozni. Sőt, már a templom felosztását illetően is vannak terveik, ugyanis még egy teremre szükségük lenne ahhoz, hogy a vasárnapi gyermekistentiszteletet korcsoportokra bontva tudják megtartani.

Szeretnék maximálisan megtölteni a templomot, megmutatva Isten gondoskodó szeretetét a közösségben. Az ehhez szükséges konkrét lépések kidolgozása a presbiterválasztást követő időszak feladata. „Amellett, hogy megismerjük, hogyan él a gyülekezet, nyitnunk kell kifelé, az itt élő nem hívő emberek felé is, hogy ne csak a termek újraosztásában, hanem bővítésében is gondolkodhassunk" – vetít előre egy lehetséges jövőképet a református lelkész.

Küszöbön az átadás Sajóládon (2014)

A sajóládi református templom alapkövét 2014-ben tették le, abban az évben, amelyikben az október végi perselypénzeket a gyülekezet építkezésének támogatására ajánlották fel. „Egyelőre még sok a teendőnk, hátra van az alagsor rendezése, de a felső rész, a templomtér már elkészült” – avat be Victor Anna lelkipásztor. A perselypénz jelentős haladást eredményezett: a szigetelés, a burkolás, a festés, a fűtés- és vízhálózat kiépítése, az ajtók-ablakok, a karzat kiépítése valósult meg belőle. A templom kétszáz férőhelyes, a kis teremmel összenyitható, mosdóhelyiségekkel és irodával is rendelkezik.

Riport 2014-ből: Szívből és szeretetből

„Óriási élmény számunkra, hogy az egész református magyarság ott van a közösségünk mögött és felkarolták, támogatják a templomépítésünket. Isten valóban a tenyerén hordoz minket, hiszen az építkezésben nemhogy nem fáradtunk el, hanem még inkább megerősödtünk a hitünkben, Isten dicsőségére végeztük együtt a szükséges munkálatokat” – önti szavakba háláját a lelkipásztor. Mint mondja a gyülekezetek és az egyházkerület támogatása, az emberek odaszántsága és lelkesedése nélkül mindez nem valósulhatott volna meg, a közös munkában tovább erősödött a gyülekezet. A református közösség összefogása példaértékű a falu előtt is, ahol úgy érzik a templom megjelenése a falu színvonalát is emeli. A templom felszentelésére ünnepélyes keretek között október 29-én kerül sor, az ünnepségre minden érdeklődőt és gyülekezeti tagot szeretettel várnak. 

Erdőkertes lendületben (2015)

Az erdőkertesi missziói gyülekezet 2014 őszén tudta meg, hogy a Zsinat a következő év október végi országos perselypénzt épülő templomuk befejezésére ajánlotta fel. „Váratlanul ért minket a hír, de olyan volt, mint egy utolsó sarokkő, szinte már csak ennyi hiányzott a befejezéshez. Külön öröm volt megtapasztalnunk azt az összefogását, amelynek eredményeként többszöröse folyt be az eredetileg tervezett összegnek " – idézi fel Gergely Ferenc Barnabás lelkipásztor.

Riportunk 2015-ből: Templom és gyülekezet épül Erdőkertesen

Mint mondja, a gyülekezet lelkiállapotán épp a fáradtság kezdett eluralkodni, amikor szinte válaszként érkezett imáikra a felajánlás és vele együtt a fény az alagút végén. A templomot ugyanis 2005-ben kezdték el építeni és 2016-ban szentelték fel. Az „utolsó falat kenyérnek" köszönhetően – ahogy a lelkész fogalmaz – kívül-belül teljes körűen befejezték az elektromos hálózat kiépítését, a toronyba harang, a templomtérbe és a lépcsőkre burkolat, székek és úrasztala, a felső szintre karzatburkolat került. Az önkormányzat segítségével végül a parkoló is elkészült. Az udvart a gyülekezet közösen gereblyézte, szépítette, ültette tele virágokkal. „Közösségünk olyannyira új erőre kapott, hogy most már a parókiát tervezzük. Van is egy megfelelő épület, ami december 1-jén kerül a gyülekezet tulajdonába" – meséli hálaadással a lelkész. A végső céljuk, hogy önálló egyházközséggé váljanak.

„A korábban is pezsgő gyülekezeti élet még élénkebbé vált a templom befejezése óta, szinte eufórikus állapotban telt a 2016-os év" – emeli ki Gergely Ferenc Barnabás. Vasárnaponként a templomban 150-en, 160-an gyűlnek össze, ami az istentiszteletek mellett számos más alkalom otthona: helyet ad a korcsoportonkénti istentiszteleteknek négy éves kortól egészen a felnőttekig, a konfirmációi előkészítőknek, a férfi, női és családi bibliaóráknak, a házaskurzusnak. Ezekre épül a nyári családos tábor, amelyet a szokásos gyermek- és ifjúsági táboraik mellett szerveznek meg. Ez nem volt másképp a templomépítés éveiben sem.

„Isten meg akarja áldani az itteni embereket és ebben nagyon a helyén van, hogy tavaly sikerült felszentelni a templomunkat" – fogalmaz a lelkész. Hosszan beszél arról, hogyan szeretnék kihasználni a templom adottságait gyülekezetépítés céljára és Isten dicsőségére: koncertek, kulturális estek, jótékonysági hangversenyek, lelkészértekezletek, hittanos napok, kamaraszínház szerepel terveik között. „Megerősödtek az emberek abban, hogy szükségük van erre a templomra és hogy mi egy közösség vagyunk."

Katolikus vidéken – Esztergom (2016)

Esztergomban az 1850-es évekig rendelet tiltotta a protestánsok letelepedését. Jelenleg a református templombővítés tervkészítési fázisa zajlik, mert kinőtte a gyülekezet lelki otthonát. Nagy segítséget jelent ebben a tavaly október végi perselypénzek odaítélése a gyülekezetnek. A templommal szomszédos hajdani munkásszálló alsó szintje ad majd otthont a különböző korosztályok istentiszteleti alkalmainak, a baba-mama körnek, az ifjúság rendezvényeinek és családos eseményeknek. Igazi közösségi házat szeretnének belőle, melyben gyülekezeti terem és vendégház, konferenciaközpont is helyet kapna. „Nagyon sok megkeresés érkezik hozzánk református iskoláktól, határon túli gyülekezetektől, hogy tudunk-e szállást biztosítani osztályoknak, csoportoknak" – mondja Ágoston Csaba lelkipásztor. A beruházás kiviteli tervei már a szakirányú tervezőknél vannak.

Riportunk 2016-ból: Lelki otthon Esztergomban

„Szívet melengető, hogy egyházunk érdemesnek találta gyülekezetünket itt, a római katolikusság központjában a perselypénzre. Ez még inkább azt munkálja bennünk, hogy megmutassuk, milyen erős gyülekezet él Esztergomban" – hangsúlyozta. Egy átlagos vasárnap 150-200 fő tölti be a templomot. 265 hittanosa van a gyülekezetnek. A gyermek-istentiszteletre járók száma 40 és 70 között mozog, így nekik párhuzamosan két gyermek-istentiszteletet is tartanak. Istennek hála nagyon sok a gyülekezetbe járó fiatal család, akik egyre erősebben kötődnek a közösséghez. „A gyülekezet életét segíti és további fejlődésének nyit teret" – mutat rá az építkezés fontosságára a lelkész.

A közösség több apró csoportból áll össze. Két ifjúsági kör működik benne, illetve az egyetemistáknak és főiskolásoknak is saját csoportjuk van. A kórus heti rendszerességgel próbál, továbbá Kékkereszt csoportot is működtetnek. A családos körben a lelkész a jövő gyülekezetének magját látja. „Az Úristen gondoskodó szeretete azt mutatja, hogy van jövője a gyülekezetnek, ezért szeretnénk, hogy a fizikai adottságaink is utolérjék sokszínű és gazdag gyülekezeti életünket, sőt olyan jövőbeli lehetőségek is megnyíljanak, amiket a mostani kereteken túl még nem is látunk."

Új templom épül Nyíregyházán (2017)

Nem az örökösföldi az első református közösség, melynek létrejötténél bábáskodik a Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség, hála a szabolcs-szatmár-bereg megyei emberek nyitott lelkületének. A lakótelepi városrészbe megálmodott református templom felépülését mi is támogathatjuk 2017. október 29-iki perselyadományainkkal.

Szoták Orsolya, fotó: archívum

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.