Ösztöndíjlehetőség Svájcban

2017. október 20., péntek

A Zsinati Ösztöndíjas Bizottság október 17-i ülésén úgy határozott, hogy a Bossey-i Ökumenikus Intézetben 2018-2019. akadémiai évre elnyerhető ösztöndíjat hirdet lelkészek számára. Az angol nyelvű képzésre november 15-ig lehet jelentkezni.

Az Egyházak Világtanácsával és a Genfi Egyetem teológiai karával szoros együttműködésben indított tízhónapos kurzus magas szintű képzést nyújt az ökumenikus teológia szakterületén. Az „Advanced Master" fokozatot biztosító kurzusra teológiai és/vagy lelkészi mesterfokozattal (MTh, MDiv) szerzett lelkészek, adott esetben hatodéves diákok jelentkezhetnek. 

A Bossey-i tanulmányokat azoknak javasoljuk, akik jól szervezett program keretében, hatékony tutori rendszerben szeretnék teológiai tudásukat ökumenikus környezetben, más nemzetiségű és felekezeti hátterű diákokkal együttműködve elmélyíteni.

A pályázathoz a tanulmányokat igazoló okiratok és nyelvvizsga bizonyítványok fénymásolatán túl szaktanári ajánlás, tanulmányi terv és lelkészek esetében az illetékes esperes vagy püspök támogató nyilatkozata szükséges. A Külügyi Iroda a pályázathoz szükséges egyházi ajánlást biztosítja (ami a pályázás feltétele), illetve a partnerszervezeteket hivatalosan értesíti, de nem tudja garantálni, hogy a pályázók el is nyerik az adott ösztöndíjat.

A jelentkezés határideje november 15. További információ a Külügyi Irodán, oikumene@reformatus.hu e-mail címen érhetők el.

Külügyi Iroda

Reformatus.hu a közösségi oldalakon

Asztali verzió