Reformációi ünnepség Kolozsváron

2017. szeptember 27., szerda

A reformáció 500. évfordulóján ünnepségsorozatot szervez az Erdélyi Református Egyházkerület. A kerek évforduló alkalmából szeptember 30-án Kolozsváron ünnepi istentiszteletet tartanak, valamint múzeumot és szobrot avatnak fel, a közeli Szászfenesen pedig másnap templomszentelésre is sor kerül.

A központi rendezvény keretében szeptember 30-án, szombaton 11 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak a Farkas utcai református templomban, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is jelen lesz. Szimbolikusan 500 református, evangélikus és unitárius lelkipásztor fog palástban bevonulni a templomba, ahol ugyanennyi gondnok és presbiter is jelen lesz. A reformáció kezdete 500. évfordulójának megünneplésén kívül az istentiszteleten hálát adnak azért is, hogy az elmúlt időszakban számos egyházi intézményt sikerült felújítani a városban.

Az ünnepi istentisztelet után a résztvevők a Protestáns Teológiai Intézethez vonulnak a megújult intézet újraavatási ünnepségére – itt leleplezik Szász Domokos egykori erdélyi református püspök mellszobrát is –, ezután felavatják az Erdélyi Református Múzeumot, majd pedig a Protestáns Teológiai Intézet új sportpályáját.

„Isten iránt való hálaadással tekintünk vissza a reformáció kezdete óta eltelt 500 esztendőre, és hirdetjük, hogy továbbra is felvállaljuk a reformátorok örökségét. Isten nagyságos akarata és irgalma ajándékaként az 500 éves protestáns család tagjai lehetünk; ugyanakkor engedelmes szívvel és örömmel valljuk és vállaljuk mindazokat a feladatokat és szolgálatokat, amelyek ebben a nagy és szent közösségben reánk várnak. Hálaadással tekintünk vissza az unitárius, lutheránus és református felekezetek csaknem négy és fél évszázados békés, egymás hite által épülő erdélyi együttélésére, és köszönetet mondunk egymásnak a kölcsönös segítségnyújtásért. A reformáció 500 éves emlékünnepe mindannyiunkat önvizsgálatra, ugyanakkor hálaadásra ösztönöz" – olvasható az esemény meghívójában.

Ugyancsak Orbán Viktor részvételével szentelik fel másnap, október 1-jén a Kolozsvárral szomszédos Szászfenes új református templomát. Az elmúlt másfél évtizedben 22 ezer lelkesre duzzadt település (az ország legnagyobb községe) református gyülekezetének eddig nem volt önálló temploma, felépítését a magyar állam 160 millió forinttal támogatta.

forrás: reformatus.ro, kronika.ro

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.