„Nem idegenek, nem jövevények többé”

2017. július 18., kedd

Az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME), közgyűlését megelőzően, június 23-án és 24-én konferenciát tartott Prágában, melyen több mint hetvenen vettek részt – nagyobb delegáció érkezett Magyarországról is. Az Európa különböző tájairól származó szakértők megerősítették, hogy az egyházak kiemelt szerepet játszanak a vendégszeretet légkörének megteremtésében és a bevándorlók, illetve menekültek társadalmi integrációjában.

Huszadik közgyűlését megelőzően a CCME Európa legkülönbözőbb tájairól hívott résztvevőket, hogy tanácskozzanak az egyházaknak, a menekültek és bevándorlók integrációjában betöltött szerepéről, alapul véve Pál apostolnak az Efézusbeliekhez írt gondolatait (Ef 2,19): „Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek".

A vendégszeretetre vonatkozó bibliai felszólítás állt a Prágában, június 23-án és 24-én megrendezett konferencia középpontjában. Az eseményen, a CCME 18 európai tagországának, több mint 70 képviselője vett részt, többek között Magyarországról, Csehországból, Szlovákiából, az Egyesült Királyságból, Örményországból, Görögországból, Finnországból és Svédországból. A felsorolt országok némelyikéből, nem csak az egyházak, de a kormány és a civil szervezetek képviselői is jelen voltak.

A Kalunba Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft-t, a Magyarországi Református Egyház menekültintegrációs tevékenységének együttműködő partnerét nagyobb delegáció képviselte a konferencián. Kanizsai-Nagy Dóra, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának menekültintegrációs referense és a Kalunba alapító tagja a nehéz környezeti feltételek mellett végzett menekültintegrációval foglalkozó szakmai csoport szakértőjeként vett részt a konferencián. Rajta kívül nyolc munkatárs és önkéntes utazott Prágába, hogy részt vegyen az eseményen és támogassa Acsai Balázst, a Kalunba ügyvezető igazgatóját, tekintettel arra, hogy a nonprofit Kft-t a Közgyűlés első napján, a CCME hivatalosan is tagjai közé fogadta.

A konferencia nyitó ülése cseh szemszögből mutatta be az integrációt és a jó gyakorlatokat. Daniel Zenaty, a Cseh Testvérek Egyházának zsinati vezetője elmondta, hogy egyháza igyekszik „segíteni a rászorulókat és támogatást nyújtani mindenkinek, aki nyitott szívű". Pavla Novotna, a Cseh Köztársaság Belügyminisztériumának Menekült- és Bevándorlásügyi Hivatalának igazgatóhelyettese szintén cseh szemszögből beszélt az integrációról. Elmondta, hogy „az átfogó integrációs politika Csehország menekült- és bevándorlásügyi politikájának szerves része", valamint, hogy tapasztalatai szerint, az integráció folyamatának egyik legfontosabb eleme „az elvárások mielőbbi tisztázása", még akkor is, ha ez néha nem könnyű.

Az összejövetel második ülésén, a menekültek és bevándorlók új országokba való integrációjának kihívásairól és lehetőségeiről is szó esett. Thomas Huddleston, a brüsszeli Bevándorlási Politika Csoport tagja kutatásokat ismertetve hangsúlyozta „az integrációs politika fontosságát". Elmondta, hogy „az integrációhoz idő kell, az integráció egy olyan, generációkon átívelő folyamat, amely zökkenőmentesebben megy végbe, ha a kormányzat kész befektetni a társadalompolitikába". Több, európai, bevándorlási és menekültügyi kérdésekben kiterjedt tapasztalatokkal rendelkező szakértő is felszólalt az integrációban rejlő lehetőségek és kihívások témájában rendezett ülésen. Az integráció más-más akadályait hangsúlyozták a skót, a román, az olasz, illetve az európai szintű szakemberek. A hozzászólásokból kiviláglott, hogy a közösségi alapokon nyugvó integráció egyedi lehetőségeket rejt.

A nap utolsó ülésének témája a menekültek nehéz környezeti feltételek melletti integrációja volt. A Közép- és Kelet-Európában dolgozó szakértők, az adott országok nehézségeket támasztó politikai környezetére való tekintettel, kiemelten hangsúlyozták az egyházak integrációban betöltendő szerepét. Aláhúzták azt is, hogy a hosszútávú integráció alapfeltétele a befogadó társadalmi környezet.

Olivera Vukotic, az ENSZ budapesti irodájának menekültügyi főbiztosa megemlítette, hogy a közép-európai kormányok nincsenek könnyű helyzetben. Azt mondta, az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága tisztában van vele, hogy „mindenki más-más környezetből érkezik és mások az igényei. Az integráció nem olyasvalami, amit mi, önök vagy a kormány teljesen egyedül meg tudna oldani”. Kanizsai-Nagy Dóra, a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Irodájának menekültintegrációs referense elmondta: „kihívást jelentett, hogy minden évben úgy kellett alakítanunk a tevékenységi körünket, hogy az kitöltse a folyamatosan formálódó jogszabályi környezet hézagait és reagáljon a Magyarországon élők hozzáállásában bekövetkező változásokra.”

A nap imádsággal zárult, Petr Jan Vins – a Cseh Köztársaság zsinati tanácsának főtitkára – vezetésével. A CCME moderátora, Victoria Kamondji Johnston, a következő szavakkal összegezte a konferencia tanulságát: „A migráció nem fog egyszeriben megszűnni. A valódi integrációhoz mind az újonnan érkezők, mind a fogadó társadalmak erőfeszítéseire szükség van. Az eddig elért eredmények ellenére, tovább kell folytatnunk a munkát.”

Kearstin Bailey, CCME-nyilatkozat

Fordító: Székely Ágnes

Istent keresem

2Móz 12,1–20

„Tartsátok meg a kovásztalan kenyér ünnepét,...” tovább >


Új fordítású Biblia / Károli-Biblia / Hitvallásaink