Jó gyakorlatok a református oktatásban

2017. június 02., péntek

A Magyarországi Református Egyház Református Tananyagfejlesztő Csoportja az EGYH-KCP-16-P-0127 projekt keretében pályázatot hirdet református iskolák pedagógusai számára.

Mi a pályázat célja?

Feltárni a református intézményekben a pedagógusok által létrehozott és használt (digitális és hagyományos) református szemléletű tananyagtartalmakat. Olyan (nem hittanoktatáshoz kötődő) pedagógiai innovációkat és jó gyakorlatokat keresünk, amelyek alkalmasak lehetnek online publikálásra, illetve digitális továbbfejlesztésre, elérhetővé téve azokat a református köznevelés számára.

Kik pályázhatnak?

Református általános iskolák, középiskolák, művészetoktatási intézmények pedagógusai.

Milyen kritériumoknak kell megfelelnie a pályázatoknak?

 • református szemléletű tananyagtartalom jelenjen meg benne
 • innovatív, a pedagógiai módszertant megújító anyag legyen
 • a tanulók életkori sajátosságaihoz illeszkedjen
 • előnyt jelent, de nem feltétel
 • a digitális eszközök használata
 • a tanulói együttműködésre építő megvalósítás

Meddig lehet pályázni?

 • A pályázatok beérkezésének határideje 2017. július 3. (hétfő) 16.00.

Hogyan lehet pályázni?

(Javasoljuk, hogy pályázatát a kiírás végén található minta alapján előre Wordben készítse el, és azt másolja fel a felületre, így a hálózati hibákból adódó adat vesztések elkerülhetőek.)

 • Egy pályázó több pályázatot is beküldhet, ebben az esetben minden pályázathoz külön űrlapot kell kitölteni.

A pályázatok értékelése

A Református Tananyagfejlesztő Csoport által felkért szakértők bírálják el a pályázatokat a fenti kritériumok alapján.

Az értékelés során a beérkezett pályázatokat az értékelők három kategóriába sorolják:

 • publikálásra nem javasolt,
 • publikálásra javasolt,
 • publikálásra és továbbfejlesztésre javasolt.

A pályázatok értékelésére és az eredmények kihirdetésére 2017. augusztus 15-ig sor kerül.

A pályázat jutalma

A szakértők által publikálásra kiválasztott pályázatok internetes felületen hozzáférhetővé válnak a pedagógusok számára.

A publikálásra és továbbfejlesztésre javasolt pályázatok szerzői (összesen legfeljebb 50 fő) a nyertes pályázatok függvényében egyszeri, bruttó 100.000 - 350.000,- forintos megbízási díjat kapnak. Feladatuk a bérszámfejtett megbízási szerződés keretében:

 1. pályázatuk továbbfejlesztése a Tananyagfejlesztő Csoport szakmai irányításával (lehetséges fejlesztési irányok: digitális tartalomfejlesztés, komplex tananyagok, egyéni tanulási utak)
 2. részt venni az anyag továbbfejlesztését támogató módszertani képzéseken és
 3. előadóként részt venni a 2017 őszén tartandó jó gyakorlat börzén.

A publikálásra vagy publikálásra és továbbfejlesztésre javasolt pályázatok tananyagtartalmai a Magyarországi Református Egyház EGYH-KCP-16-P-0127 számú projektjének részeként kerülnek felhasználásra. A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy - kivéve a publikálásra nem javasolt pályázatokat - a személyét megillető vagyoni jogokról, így különösen a vagyoni jog átruházásáért járó díjról a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 16. § (4) bekezdésében foglaltak értelmében kifejezetten lemond. Erről az eredményhirdetést követően kell nyilatkoznia a publikálásra vagy publikálásra és továbbfejlesztésre javasolt pályázat létrehozójának. Az Egyház ezeket a pályázati anyagokat további anyagi ellenszolgáltatás fizetése nélkül (de a létrehozó nevének feltüntetése mellett) használhatja fel.

További információ, kérdés a pályázattal kapcsolatban: reftan@reformatus.hu

Az űrlapról
Kérjük, pályázatát a linken elérhető felületen adja be, az alábbi tájékoztató csak a pályázat megírását segíti.
Pályázó neve (rövid válasz)
Intézménye (rövid válasz)
E-mail címe (rövid válasz)
Telefonszáma (rövid válasz, formátum:309876543)
A pályázat címe (rövid válasz)
Melyik tantárgyhoz kapcsolódik a pályázat? (feleletválasztás, több válasz, leggyakoribb tantárgyak)
Melyik osztályhoz kapcsolódik? (feleltválasztás, több választ is be lehet jelölni)
A feldolgozás javasolt időkerete (rövid válasz)
Eszközigény (rövid válasz)
Az innováció, jó gyakorlat bemutatása. A bemutatás során térjen ki a református szellemiségű tartalom bemutatására. (bekezdés max. 2000 karakter)
Tanulási környezet (bekezdés max. 1000 karakter)
Kérjük,  írja le, hogy a tervezett tevékenységek milyen tanulási környezetben (pl. tanterem, szaktanterem, múzeum, kert stb.) és milyen eszközökkel valósíthatóak meg.
A feldolgozás menete (bekezdés max. 2000 karakter)
Mutassa be, hogy milyen tevékenységeken keresztül, milyen lépésekben, tanulásszervezéssel és módszertannal valósítja meg a célban megfogalmazott képességek fejlesztését az adott jelenség vizsgálatán és értelmezésén keresztül. Mit csinálnak a diákok (pl. kísérletezés, modellezés, információgyűjtés), milyen feladatokat oldanak meg, és ehhez milyen tanári segítséget, vagy egyéb támogatást kapnak?

Amennyiben a pályázathoz mellékletet (feladatlap, projektleírás, szemléltető anyag) szeretne küldeni, kérjük, azokat pályázat elküldését követően a reftan@reformatus.hu e-mail címre küldje. Levelében tüntesse fel pályázatának címét, és a pályázatban feltüntetett pályázói nevet. A csatolt mellékletek mérete nem haladhatja meg a 20 MB-ot. A melléklet tartalmazhat tömörített fájlt (pl ZIP), de a fájlok nem lehetnek sem titkosítottak, továbbá nem lehetnek futtatható fájlok (.exe, .com, stb.). Amennyiben a 20 MB korlátot nem éri el a mellékletek nagysága, úgy kérjük, a könnyebb feldolgozhatóság érdekben a mellékleteket ne tömörítsék. Az ennél nagyobb méretű leveleket a levelező rendszerünk biztonsági okok miatt nem fogadja, nem továbbítja a címzettnek.

MRE Tananyagfejlesztő Csoport

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.