Boszniai főmufti elkötelezte magát a svájci értékek mellett

2017. május 17., szerda

„Szarajevói Üzenet" címmel jelent meg az a nyilatkozat, amelyben a svájci reformátusok kezdeményezésére a boszniai főmufti kiállt a demokrácia és a jogállam mellett.

A boszniai muszlimok vezetőjének meghívására tett látogatást Szarajevóban Gottfried Locher, a Svájci Református Egyházak Szövetségének (SEK) elnöke. A két vallási vezető Bosznia elnökének jelenlétében közös nyilatkozatot írt alá. A „Szarajevói Üzenetben” a bosnyák muszlim közösség svájci mintára elkötelezi magát a demokrácia, jogállamiság és egyenjogúság mellett. Testvéregyházunk elnöke ez alapján az együttműködés támogatásáról biztosította a muszlim közösséget Svájcban.

Bakir Izetbegovic boszniai elnök és Bosznia-Hercegovina háromfős elnöksége jelenlétében írta alá Locher és Husein Kavazovic főmufti, a boszniai muszlimok lelki vezetője május 12-én Szarajevóban írták alá azt a megállapodást, amelyben a muszlim közösség elkötelezte magát a svájci értékek mellett. A dokumentum kimondottan is megemlíti, hogy az emberek szabadok arra, hogy vallásukat megválasszák, illetve határozottan elítéli a vallásilag motivált terrorizmust, amellyel ki-ki saját vallásában szembesül.

Locher látogatását jelentős sajtófigyelem övezte a nemzeti médiumokban. Kavazovic hangsúlyozta, hogy a boszniai muszlimok Európához tartozónak érzik magukat és aggodalommal figyelik az Öböl-menti országok növekvő befolyását hazájukban. A cél az Európai Unióval és Svájccal való kapcsolatok megerősítése. Locherre nagy benyomást tett az imámok szarajevói Iszlám Egyetemen zajló akadémiai képzésének színvonala: „Ez az európai, intellektuálisan reflektált iszlám partner lehet a svájci reformátusok számára” – nyilatkozta az elnök, egyben kezdeményezte, hogy jövőre református lelkészek és bosnyák imámok részvételével konferenciát szervezzenek.

Locher látogatást tett a srebrenicai népirtásra emlékét őrző állandó kiállításon is. Az 1995 júliusában elkövetett háborús bűnök következtében 8000 bosnyák vesztette életét. A különböző népcsoportok közötti feszültség a mai napig érzékelhető és valós fenyegetést jelent a nemzeti összetartozásra. Ezért is tett nagy benyomást a SEK elnökére a Vallásközi Tanács munkája. A katolikus és ortodox egyházak, valamint a zsidó és iszlám közösségek képviselői beszámoltak a találkozást, képzést és megbékélést szolgáló programjaikról. „A vallási közösségeknek sikerül az, amire a politikusok láthatóan nem képesek” – hangsúlyozta Locher Andrea Rauber Bosznia-Hercegovinába akkreditált svájci nagykövettel folytatott megbeszélésén. „A vallások közötti párbeszéd itt közvetlenül is hozzájárul a politikai békéhez. A vallások közötti béke a túlélés záloga. Ennek a párbeszédnek nincs alternatívája, sem Boszniában, sem Svájcban” – nyilatkozta a svájci református egyházvezető.

Közös nyilatkozat közös értékeinkről

A Bosznia-Hercegovinai Iszlám Közösség és a Svájci Református Egyházak Szövetsége elnökeként azért találkoztunk, hogy hangot adjunk erkölcsi kötelességünknek az alábbi közös értékek és alapelvek előmozdításában, közös európai hazánk területén:
- Isten teremtette az egész emberiséget, Ő tett minden egyes emberi lényt érdemessé a méltóságra és tiszteletre;
- Isten minden embernek megadta a választás szabadságát, hogy azt a hitet és vallást kövesse, amelyiket akarja;
- Az irgalmas Isten azt a feladatot adta nekünk, hogy megismerjük egymást és összefogjunk a közös jó előmozdításában.

Ezekből az igazságokból és alapelvekből kiindulva elkötelezzük magunkat arra, hogy közösen, másokkal is összefogva, a kölcsönös megértés és együttműködés jegyében verjünk hidakat a közösségeink között. Közösen emeljük fel szavunkat a bezárkózó elszigetelődés és az önelégültség ellen, ami elválaszt minket egymástól. Egyúttal elítéljük és aggodalommal szemléljük az egyre erősödő erőszakos szélsőségességet és intoleranciát, még ha az ilyen megnyilvánulásokra saját berkeinkben is kerül sor.

Hitben járó emberekként követőinket és minden embert arra hívunk, hogy együtt vállaljunk felelősséget közös jövőnkért.

Vallási hagyományainkban nagy hangsúlyt fektetünk az egyenlőségre a nőket és férfiakat megillető alapvető jogok tekintetében és arra kérjük követőinket és másokat, hogy tartsák tiszteletben ezt az univerzális értéket.

Odaszánjuk magunkat, hogy támogassuk a bosnyák iszlám közösség fejlődését Svájcban, a demokratikus alapelvek és szekuláris értékek közös tiszteletben tartásával, amelyeket a svájciak kultúrájuk sajátos jegyeiként tartanak számon. Ez a megállapodás meg kell erősítse a bosnyák imámokat abban, hogy vallásos tevékenységüket az említett alapelvek és értékek tiszteletben tartásával szabadon végezhessék.

A sokszínű közösség együttéléséért folytatott küzdelem jelképeként számon tartott Szarajevó városából bátorítjuk magunkat és bíztatunk minden jóakaratú embert a nyitottság, mások elfogadása és a békés együttélés melletti kiállásra. Hogy a különbségek gazdagítsanak, és ne megosszanak minket.

Szarajevó, 2017. május 12

Rais al-Ulama Husein Kavazović, Bosznia Hercegovina főmuftija és Gottfried Locher a SEK elnöke

Külügyi Iroda

Forrás: www.kirchenbund.ch

Figyelem!

A Reformatus.hu megújult

Ön a Magyarországi Református Egyház korábbi weboldalán jár, amelyet 2020. április eleje óta nem frissítünk. Az itt található információk már elavultak lehetnek. Kattintson és látogasson el megújul honlapunka.